Nyheter

Svag personbilsmarknad under årets första kvartal

Antalet nyregistrerade personbilar minskade med 21 procent i mars jämfört med förra året. Det första kvartalet uppvisar en nedgång med 5,5 procent. Totalt registrerades 59 822 nya personbilar under första kvartalet, vilket är 18 procent lägre än snittet de senaste fem åren. Andelen elbilar för kvartalet uppgick till 31 procent vilket innebär att elektrifieringstakten har planat ut.

Marknaden för personbilar hålls fortfarande i gång av företagen. Sju av tio personbilar registrerades på företagskunder under det första kvartalet. På samma sätt håller företagen igång elektrifieringstakten där tre av fyra elbilar registrerades på företag under kvartalet.

Positivt i mars är att andelen elbilar på privatkunder ökade till 32 procent.

I mars var 35 procent av nyregistreringarna elbilar och sammantaget under första kvartalet uppgår andelen elbilar till 31 procent. Registreringarna av laddhybrider ökade under kvartalet med drygt 10 procent jämfört med 2023. Något som är en ny trend då de tidigare haft en nedåtgående kurva.

– Riksbankens signaler om kommande sänkningar av styrräntan har gett viss ökning av privatmarknadens intresse för elbilar i mars, men tillväxtkurvan är flackare än den behöver vara för att klara våra klimatmål. Därför är det viktigt att regeringen bidrar till att elektrifieringen tar fart på privatmarknaden genom effektiva styrmedel, säger Mattias Bergman, VD på Mobility Sweden. 

Antalet lätta lastbilar uppgick till 4 112 i mars, vilket är en ökning med 13 procent jämfört med samma månad i fjol. Sammantaget landar nyregistreringarna det första kvartalet på en ökning med 16 procent mot föregående år. Nyförsäljningen av lätta lastbilar, vilket syns i branschens interna orderböcker, visar däremot på en mycket trög start på året.

Något som främst kan härledas till den svaga byggmarknaden. Den låga ordertakten medför att Mobility Sweden justerar ner prognosen för 2024 från 45 000 till 42 000 lätta lastbilar, med risk för ytterligare nedjustering om inte marknaden tar fart. Andelen elfordon bland lätta lastbilar uppgick till 28 procent i mars och till totalt 27 procent under kvartalet.

– Regeringens nyligen införda elbilspremie för lätta lastbilar kommer ge välbehövlig stöttning för kunder som vill elektrifiera men tidigare inte har haft råd. Den svaga byggmarknaden dämpar dock efterfrågan, fortsätter Mattias Bergman. 

Tunga lastbilar minskade kraftigt under mars, vilket gör att första kvartalet landar på en nedgång med 23 procent och andelen eldrivna ökar till nära sex procent.

– Regeringen har nyligen justerat premierna för köp av el och gaslastbilar vilket är välkommet, men sänkningarna av drivmedelsskatterna och reduktionsplikten har försämrat kalkylerna för elektrifieringen vilket är olyckligt. Mobility Sweden föreslår att regeringen tar bort skatten på el som laddas via laddbox för alla fordonsslag, vilket redan gäller för el till tåg och fartyg. Det är ett effektivt sätt att stötta omställningen mot elektrifieringen, avslutar Mattias Bergman.

Nyregistreringarna av bussar minskade med 20,5 procent i mars och under årets första kvartal har de minskat med drygt fyra procent jämfört med samma period i fjol. Andelen eldrivna bussar uppgår till sju procent av första kvartalets nyregistreringar.

Foto: Johnny_px