Nyheter

Innovativ startup gör skillnad i tillverkningsindustrin

Intressant produkt”. Så beskrev kung Carl XVI Gustaf Mentalytics ”gym för hjärnan” i samband med Business Swedens high-level-besök i Mexiko. Kungen var en av flera intresserade deltagare som under besöket fick en visning av hur man genom att träna hjärnan kan öka fokusförmågan som i sin tur kan minska felbeslut på jobbet.

 – Mentalytics är en innovativ startup som kan göra verklig skillnad i tillverkningsindustrin i framtiden och har potential att nå en bred internationell marknad. Vi är därför glada att de var en del av Business Swedens näringslivsdelegation till Mexiko och bidrog till att representera Sverige, säger Jenny Engström, Business Swedens Handelssekreterare i Mexiko.

– Mexiko har tagit över förstaplatsen som USA:s främsta handelspartner, konstaterar Charlie Ohlén, vd på Mentalytics, efter besöket i Mexiko. Som en stor handelspartner till USA krävs allt fler tillverkningsbolag och fabriker, vilket i sin tur innebär utmaningar i konkurrensen med Asien. Mexiko behöver ett ökat fokus och minimalt produktionsbortfall kopplat till mänskliga faktorn för att vara en stark konkurrent. Här ser vi en stor potential för Mentalytics.

Inom exempelvis fordonstillverkning uppskattas uppåt 80 procent av produktionsfel bero på mänskliga fel, vilket i sin tur kan kosta bolagen upp till tio procent av deras årliga omsättning.

– Exempelvis har ett av våra pilotprojekt, med Kia Motors, visat på en minskning av produktionsfel med 35 procent efter bara en månads fokusträning. Hade Kia fortsatt med träningen året ut hade de gjort besparingar på upp till 237 miljoner euro, säger Charlie Ohlén.

Nu pågår uppföljande långtidsstudier och resultat kommer senare i år.

Så går det till:

Ett effektivt sätt att träna fokus är med EEG-baserad neurofeedbackträning.

Det fungerar så här:

EEG-pannbandet har sensorer som mäter de elektriska signalerna från hjärnan.

Användaren spelar ett futuristiskt racingspel som svarar på spelarens fokus i realtid, bättre fokus innebär större framgång i spelet.

Efter cirka tio minuters träning analyseras resultaten av Mentalytics algoritmer som vet när en person är fokuserad.

Användaren får kunskap om hur sitt eget fokus styrs och lär sig att uppnå, behålla och återfå sitt fokus genom visuell feedback i realtid.

Kortfattat om Mentalytics resultat:

Mentalytics har utvecklar ett EEG-pannband med sensorer, ett futuristiskt racingspel och specialanpassade algoritmer som analyserar hjärnvågor för individers fokus. Bevisade resultat för individer är ökat fokus, bättre sömn och ökat välmående. Bevisade resultat för arbetsgivare är minskade mänskliga fel och kraftigt sänkta kostnader. När Kia Motors använde Mentalytics neurofeedbackträning i sina fabriker i Slovakien minskade produktionsfelen tack vare fokusträningen med 35 procent efter bara en månad, vilket skulle innebära en besparing på upp till 237 miljoner euro vid ett års fokusträning. 

Foto: RAEng_Publications