Nyheter

ChargeNode förklarar: Allt om Ladda Bilen Bidraget

Statligt bidrag. 50% vid installation av elbilsladdning.

Ladda Bilen Bidraget är ett investeringsstöd som finansieras av Naturvårdsverket för att främja utbyggnaden av laddstationer för elbilar i landet. Med Ladda Bilen Bidraget får ni som företag, bostadsrättsförening eller annan organisation 50% av er totala investeringskostnad i bidrag.

Stöd för icke publika laddstationer

Du kan ansöka om bidrag för laddning i bostadsrättsförening eller vid ett företag (icke publik laddning) genom att skicka in ansökan antingen före eller efter att laddstationerna är på plats och installationen färdigställd. Bidraget betalas ut som ett engångsbelopp på 50% av den totala kostnaden för projektet. Dock högst 15 000 kr per laddpunkt. Så länge det finns pengar kvar att betala ut är företag och bostadsrättsföreningar garanterade bidrag.

Stöd för publika laddstationer

För laddstationer som är tillgängliga för allmänheten, exempelvis de som är installerade efter våra vägar, vid köpcentrum eller i allmänna parkeringshus går bidraget under namnet ”Klimatklivet”. Då söker man bidraget innan laddstationen är installerad och efter att ansökan är beviljad. Tänk på att handläggningstiden hos Naturvårdsverket från inskickad ansökan till beviljat stöd är 3–4 månader.

Bidraget för installation av publika laddstationer är 50% av den totala investeringskostnaden.

Vi hjälper er med ansökan utan kostnad

Oavsett om ni vill söka stöd för publika eller icke publika laddstationer så hjälper vi er med ansökan till Naturvårdsverket helt kostnadsfritt.

Ansökan för bostadsrättsföreningar och samfälligheter är öppen. Använd nedanstående länkar för att ansöka. (Bank-ID krävs för att kunna logga in.)

Ansökan om du har Bank-ID

Ansökan ska alltid göras i två steg. Först ska alltid en ansökan göras där ni anger den uppskattade kostnaden för åtgärden och på vilka fastigheter laddningsanordningarna ska installeras. I Naturvårdsverkets beslut anges om ni beviljas bidrag för åtgärden. Bidraget reserveras i systemet tills ni kommer in med er begäran om utbetalning, dock längst tolv månader. Om ni beslutar er för att inte genomföra åtgärden ska ni återta ansökan via länken nedan.

Ansökan kan endast göras av firmatecknare. Ansökningsformulären hämtar uppgifter automatiskt från Bolagsverket och Lantmäteriverket.

Ansökan samfällighet

Ansökan bostadsrättsförening

Återta ansökan

Begäran om utbetalning

För att få ersättning efter det att åtgärden slutförts ska en Begäran om utbetalning skickas in till Naturvårdsverket. I Begäran om utbetalning måste samma ärendenummer som finns i ert beslutsbrev anges.

Alternativ 1
Om åtgärden är slutförd när ni skickar in er ansökan, ska Begäran om utbetalning skickas in senast tre månader efter erhållet beslutsbrev.

Alternativ 2
Om åtgärden inte är slutförd när ni skickar in er ansökan, har ni 12 månader på er att slutföra åtgärden. Då ska Begäran om utbetalning skickas in senast tre månader efter slutförd installation.

Begäran om utbetalning samfällighet

Begäran om utbetalning bostadsrättsförening

Allmänt om bidraget

Bidraget kan ges till företag, flerbostadshus som bostadsrättsföreningar och andra organisationer för installation av laddningsstationer som används av dem själva. Det kan vara laddningsstationer som installeras för medlemmarna i en bostadsrättsförening, på ett företags personalparkering eller för företagsfordon. Det här stödet ingick tidigare i Klimatklivet. Men för att göra det enklare har regeringen beslutat om särskilda regler för dessa. Bestämmelserna gäller enligt en ny förordning.

Bidrag för företag

Även företag som vill installera elbilsladdning har rätt att söka bidraget. Vårt team hjälper er att genomföra hela processen från ansökan om bidraget till installation. Vi hjälper givetvis till att hitta de mest lämpliga platserna och laddstationerna, det kan vara laddboxar, balklösningar eller belysningspollare. Självklart ser vi till att de uppfyller gällande krav. Tillsammans kan vi hjälpa er med bidraget och göra det enklare för era anställda eller kunder att ladda sina elbilar.

Läs gärna mer om erbjudandet här: 

laddstolpar för företag här

Foto: Stefan Schweihofer