Nyheter

agineo stärker sin internationella närvaro med nya filialer i Europa

agineo GmbH expanderar kraftigt sin internationella verksamhet och etablerar nya platser i Wien och Kista på grund av ökande efterfrågan. Expansionen till Österrike och Sverige är en del av Agineos internationaliseringsstrategi. Hittills har företaget, en av Tysklands ledande ServiceNow-tjänsteleverantörer med huvudkontor i Aachen, Tyskland, varit representerat i Schweiz och Slovakien.

Driven av den höga volymen av nya kundförfrågningar och på den stabila basen av de ökade försäljningssiffrorna, planerar agineo att etablera sig internationellt under de kommande åren.

Kista – Orterna Sverige och Österrike erbjuder idealiska förutsättningar för expansion. Digitaliseringen har nyligen accelererat i båda regionerna, vilket erbjuder företag enorma tillväxtmöjligheter. Enligt ”Digital Economy and Society Index” (DESI, undersökningar av Eurostat) är Sverige ett av de ledande digitala länderna i Europa.

Österrike är också i den översta tredjedelen av europeiska länder som framgångsrikt bemästrar digitaliseringsvågen. agineo använder denna pågående trend för att expandera internationellt i regionerna.

Den ökade efterfrågan på IT-lösningar har ytterligare gynnat denna tillväxt. Särskilt inom mjukvarusektorn syns en enorm tillväxttrend.

– Vi expanderar i Sverige och Österrike eftersom vi ser ett stort behov av digitala individuella lösningar där som vi kan leverera, säger Thomas Haveneth, VD för agineo. Vi erbjuder en unik portfölj av skräddarsydda lösningar som andra inte har. Det är mycket lovande, säger Haveneth. agineos ServiceNow-portfölj erbjuder kunderna individualiserade, modulära lösningar som stödjer dem i att digitalisera och automatisera arbetsflöden på lång sikt. Molnteknologin gör det möjligt för agineo att modernisera historiskt odlade processer på ett sätt som är både skalbart och hållbart.

För att tillhandahålla denna nivå av skräddarsydda lösningar har agineo omstrukturerat sig inom företaget under det senaste året. Företaget förlitar sig på specialiserade team som vidareutvecklar och implementerar de enskilda ServiceNow-produkterna.

Denna förändring tillåter konsulter att skaffa sig stark teknisk expertis, vilket möjliggör en effektivare design av projektgenomförande. Specialiseringen inom de olika produktlinjerna är särskilt effektiv i kundsamarbetet. Konsulter kan svara individuellt på kundernas behov och fokusera på gemensam utveckling av skräddarsydda lösningar.

Som Elitepartner 2023 till ServiceNow har agineo länge gjort sitt avtryck i Tyskland. Efterfrågan från nya kunder är hög och lägger en sund grund för agineos affärsexpansion i Österrike och Sverige. Under de senaste fyra åren har IT-företaget fördubblat sin omsättning (se Federal Gazette, Banz AT 29.03.2023 S1).

Med en omsättning på 22 miljoner euro 2021 till en bruttointäkt runt 39 miljoner euro 2023 uppnådde företaget en omsättningsökning på över 30 %.

De ökande försäljningssiffrorna och volymen av nya arbetsorder kräver också personaltillväxt för att hålla denna kurs. Trots den konkurrensutsatta tyska arbetsmarknaden för ServiceNow-proffs är nya medarbetare akut eftertraktade på alla agineo-platser. Agineo har därför vidtagit alla nödvändiga åtgärder för att attrahera kvalificerade medarbetare.

Med framgång:

Sedan 2019 har antalet anställda fördubblats och har vuxit till en arbetsstyrka på 250+ år 2024. Med expansionen av affärsverksamheten till Österrike och Sverige planerar agineo att ta sig in på de lokala arbetsmarknaderna för att bredda sin bas för pågående och nya projekt.

För att stödja detta förlitar sig agineo också på nya partnerskap. Som en del av internationaliseringen tillkännagav företaget i januari samarbetet med det indiska mjukvaruutvecklingsföretaget InfoBeans.

Målet med det strategiska partnerskapet är att göra agineo tillgängligt för den globala marknaden. agineo ser det indo-tyska samarbetet som en möjlighet att utöka sin konkurrenskraft och möta sina höga kvalitets- och leveransstandarder.

– Ur ett marknadsperspektiv är partnerskapet en tipppunkt eftersom det stärker vår globala närvaro och positivt påverkar vår lönsamhet och vårt företags leveranseffektivitet, säger Ludger Koslowski, COO för agineo och chef för internationaliseringskampanjen.

Fokus på agineo fortsätter att ligga på sina kunder eftersom expansionen till internationella platser erbjuder fördelar, särskilt vid projektgenomförande. Expansionen garanterar inte bara kunderna bred tillgång till företaget utan möjliggör också förbättrad leveranseffektivitet i genomförandet av kundprojekt på grund av personaltillväxten.