Nyheter

Här är nya de nya fibervägarna som ska locka utländska investeringar till Norden

Efter att ha slutfört ”Digitala E4:an”, det största digitala infrastrukturprojektet på ett decennium, ger sig GlobalConnect nu in på nästa projekt för att utvidga och framtidssäkra den digitala infrastrukturen i Norden.

Genom en ny satsning ska bolaget under de kommande åren uppgradera och utöka sitt fibernät med nya land- och sjökablar, allt för att möta den ökande efterfrågan på datakapacitet, delvis drivet av expansionen av artificiell intelligens (AI), och möjliggöra att Norden blir den nya globala mittpunkten för datacenter.

GlobalConnects investeringar i digital infrastruktur fortsätter.

Bolaget planerar betydande uppgraderingar och att utöka sitt fibernät med nya land- och sjökablar under de kommande åren. Först ut är Finland och Helsingfors storstadsområde som kommer att vara det första som kopplas samman med flera nya fibervägar.

Totalt omfattar det cirka 260 km nytt fibernät. Detta projekt stärker ytterligare GlobalConnects pågående 500 miljoner euro-fiberutrullning i Finland.

– Det finns en stor efterfrågan på datacenter, och alla vill vara i Norden. Vår region håller snabbt på att bli den nya globala mittpunkten för datacenter och Finland är inget undantag. Mer än hälften av de globala datacenterinvesteringarna i Europa förväntas hamna i Norden de kommande åren. Eftersom GlobalConnect är den enda digitala infrastrukturleverantören som driver sin egen infrastruktur i Norden och norra Tyskland, spelar vi en avgörande roll för att stödja och utöka datacenterboomen i årtionden framöver, säger Martin Lippert, koncernchef för GlobalConnect Group.

Den utökade nätverket i Finland tillgodoser främst den stora efterfrågan av etablering av datacenter. Det kommer också att erbjuda fibertillgång för finska hushåll och förbättra kapaciteten och redundansen för kommuner och företag som strävar efter att öka sina digitaliseringsinsatser. Schaktarbete planeras påbörjas i Esbo i april.

Nordiska datacenterinvesteringar växer betydligt och har en uppskattad årlig tillväxt på 20%. GlobalConnect siktar därför på att bygga mer än 3 000 km nya fibervägar under de kommande åren. Nya rutter kommer att sträcka sig till marknader som Baltikum där liknande digital infrastruktur för närvarande saknas. Dessutom kommer det befintliga nätverket att förbättras och utökas till centrala Europa (Frankfurt, London, Amsterdam och Paris), som har varit den ledande globala datacenterregionen i åratal.

I kombination med den nuvarande geopolitiska situationen har efterfrågan på ytterligare ingångs- och utgångspunkter från regionen ökat betydligt. Att erbjuda fler vägar skapar en flexibilitet att omdirigera trafik, vilket förbättrar regionens säkerhet.

– Norden erbjuder naturlig kylning, tillgång till grön energi och en robust digital infrastruktur. Men den nuvarande infrastrukturen kommer inte att möta den framtida efterfrågan. Globala tech-företag behöver flera vägar, högre kapacitet och förbättrad robusthet. Detta kräver betydande investeringar. Vi utforskar därför nya landrutter, sjökablar, förstärkta befintliga rutter och betydande kapacitets- robusthets- och redundansförbättringar över hela Norden. Vi är fast beslutna att göra de nödvändiga investeringarna för att stärka vår position som partner för globala tech-företag som vill etablera datacenter i Norden, betonar Lippert.