Nyheter

VR i Sverige vinner busskontrakt i Stockholm

Trafiknämnden i Stockholm har tilldelat VR Sverige AB kontraktet E45T som omfattar trafiken i Tyresö. Det nya kontraktet är på 10 år, med start 20 juni 2025, och kontraktsvärdet uppskattas till drygt 2,5 Mdr SEK.

Idag meddelade Trafiknämnden i Stockholm att VR Sverige AB får förtroendet att driva busstrafiken i södra Stockholm som i området Tyresö. Kontraktet startar i 20 juni 2025 och är ett 10-årskontrakt utan option att förlänga.

Kontraktet engagerar ca. 190 anställda som kommer att bli erbjudna anställning i det nya kontraktet. Den största delen av trafiken kommer att bedrivas med nyinköpta elbussar som kommer att utgå från depåer i Tyresö.

– Det här är glädjande på många sätt, säger VR Sveriges vd Johan Oscarsson. Dels är det ett nytt busskontrakt som visar på att vi har en fortsatt hög kvalitet och konkurrensförmåga inom bussområdet, dels är det ett kontrakt som säkerställer vår närvaro i Stockholm, vilket är en viktig marknad för VR Sverige.

Tilldelningsbeslutet kan överklagas fram till tio dagar efter det att det har offentliggjorts.

Foto: Tumisu