Nyheter

Sweco ritar station Odenplan när Roslagsbanan förlängs till city

Sweco har vunnit uppdraget att utforma station Odenplan när Roslagsbanan förlängs till T-Centralen. Det innebär att Sweco får utökat förtroende i det stora infrastrukturprojektet som ska binda samman kommuner i nordost med city.

Genom att förlänga banan till station Odenplan kopplas Roslagsbanan till såväl pendeltåget som tunnelbanans gröna linje. Det blir en viktig pusselbit när Stockholm fortsätter att växa och banar vägen mot ett mer hållbart resande med nya möjligheter för stadens invånare att förflytta sig snabbt och effektivt.

– Vi är glada över uppdraget att få utforma Odenplans nya station. Det är en bekräftelse på vår förmåga att hantera tekniska utmaningar och skapa attraktiva resandemiljöer för alla. Jag är stolt över våra bidrag till Stockholms utveckling och ser fram emot att få fortsätta utforma framtidens städer där arkitektur och kollektiva lösningar spelar en nyckelroll i att skapa de livskraftiga miljöer som vi behöver, säger Ulla Bergström, divisionschef Sweco Architects.

Den nya sträckan blir cirka fyra kilometer lång och kommer att inkludera två nya stationer vid Odenplan respektive T-Centralen.

Sweco har sedan tidigare uppdraget att ta fram en järnvägsplan, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för förlängningen, ett uppdrag som startade i januari 2024 och beräknas pågå till oktober 2026.