Nyheter

Ett stort genombrott för databasindustrin

Neo4j, ledande företag inom grafdatabaser och analys, firar publiceringen av ISO:s och IEC:s nya internationella standard för graf-frågespråk (GQL), som definierar datastrukturer och grundläggande insatser för att arbeta med egenskapsgrafer. Den nya GQL-standarden följer efter Neo4js samarbete med andra medlemmar i ISO-kommittén och erkänner kundens efterfrågan på ett standardiserat grafspråk. Denna milstolpe visar på mognaden hos marknaden för grafdatabaser och är ett avgörande ögonblick i databasinnovationens historia.

ISO-kommittén som är ansvarig för både GQL och SQL inkluderar leverantörer, forskare och standardexperter från hela världen, och Neo4j. GQL-standarden ses som en ISO-motsvarighet till SQL och en nära återspegling av Cypher, ofta ansedd som det faktiska grafspråket.

Standarden består av över 600 sidor med formella definitioner, refererar till mer än 400 artiklar och är jämförbar i storlek och omfattning med SQL-92-standarden. SQL blev det dominerande språket för att hantera relationsdatabaser, uppnådde global massanvändning och påskyndade dramatiskt tillväxten för marknaden för relationsdatabaser. GQL förväntas nu ha en liknande inverkan.

Philip Rathle, teknikchef på Neo4j:

– När vår värld blir allt mer sammanlänkad, blir även våra data det. Den bästa motorn för att verka i en sammanlänkad värld är en grafdatabas. Likaså för att analysera och förstå affärsdynamik och de förutsägande roller som kopplingar kan ha. Grafer driver på den digitala transformationen, analysen och GenAI. Med kunskapsgrafer som en av de stora Gen AI-trenderna, kunde inte ISO:s timing för en graf-språkstandard vara mer perfekt!”

– Industrin förlitar sig på öppna standarder och öppen källkod för att möjliggöra plattforms- och interoperabilitet för verktyg, utvecklar- och organisationsval. Generative AI-rörelsen har generellt sett trivialiserat värdet av dessa byggstenar, dock, sa James Governor, chefsanalytiker och medgrundare, RedMonk. Med tanke på uppgången av slutna modeller och plattformar är det bra att se att vissa lager av AI- och datastacken standardiseras. ISO-standardisering av graf-frågespråk (GCL) säkerställer att hantering av egenskapsgrafer förblir öppna som en de jure-standard, liknande SQL.

Tony Holland, kommunikationschef för ISO/IEC:s gemensamma tekniska kommitté 1/AG 1:

– Detta är spännande tider för frågespråk, för standardutveckling, för den gemensamma tekniska kommittén och för experterna som har arbetat med att utveckla denna nya standard. Det markerar ett nytt kapitel i frågespråkens historia, revolutionerar sättet vi interagerar med och utnyttjar kraften i sammankopplade data. GQL representerar ett betydande framsteg inom datafrågor och -manipulation, och erbjuder ett enhetligt och uttrycksfullt språk för att navigera genom komplexa grafstrukturer. Med ett standardiserat ramverk för att fråga grafdatabaser bryter GQL ner barriärer för datainteroperabilitet och ger utvecklare, forskare och företag möjligheten att upptäcka nya insikter, finna dolda samband och skapa nya innovationer.

ISO har investerat mer än 5 års arbete i denna standard, med Neo4j involverade från starten som kommittémedlemmar och tekniska rådgivare.

För att lära dig mer om GQL ISO-standarden – besök:

ISO GQL: Ett avgörande ögonblick i databasinnovationens historia

ISO/IEC Informationsteknologi Databasspråk – GQL

ISO-IEC gemensamma tekniska kommittén

openCypher

GQL Standardgemenskapen