Nyheter

Neste levererar hållbart flygbränsle till Air New Zealand på Los Angeles internationella flygplats

Neste och Air New Zealand har tecknat ett avtal om leverans av nio miljoner liter (cirka 7 200 ton eller 2,4 miljoner gallon) av snyggt Neste MY Sustainable Aviation Fuel™. Avtalet representerar det största köpet av hållbart flygbränsle (SAF) från Neste som gjorts av något flygbolag utanför Nordamerika och Europa för leverans före slutet av 2024.

Avtalet följer en tidigare SAF-leverans till Air New Zealand 2022. Det hållbara flygbränslet kommer att produceras på Nestes Singapore-raffinaderi, som utökade sin SAF-produktionskapacitet förra året och för närvarande ökar SAF-produktionen.

SAF kommer att blandas med konventionellt jetbränsle för att uppfylla de erforderliga bränslespecifikationerna och levereras till Los Angeles internationella flygplats mellan 1 april och 30 november 2024.

– Att minska koldioxidutsläppen från Air New Zealands verksamhet är avgörande för dess långsiktiga förmåga att koppla nyzeeländare till världen, samt stödja landets handels- och turistsektorer, och SAF är en nyckelfaktor för detta, säger Air New Zealands ordförande Dame Therese Walsh.

– Hållbart flygbränsle är för närvarande den enda lösningen för att avsevärt minska utsläppen från långdistansflyg, men det utgör för närvarande mindre än 1% av den globala bränsletillförseln. För att flyget ska nå sina nettomål för nollutsläpp av koldioxid till 2050 kommer SAF-industrin att behöva skalas avsevärt. Även om utbudet av SAF är litet jämfört med flygbolagets totala bränsleanvändning, är det nio gånger så stort som Air New Zealands första leverans av SAF från Neste 2022 och visar ett växande samarbete mellan två likasinnade organisationer för att främja tillgången och användningen av SAF, tillägger Walsh.

– Neste är fullt engagerad i att stödja avkarboniseringen av flyget och arbetar nära tillsammans med partners som Air New Zealand för att påskynda användningen av SAF. Vi är stolta över att stödja Air New Zealands fokus på koldioxidutsläpp och ser fram emot att fortsätta arbeta tillsammans med Air New Zealand och Nya Zeelands regering för att nå deras klimatmål, säger Alexander Kueper, vicepresident Renewable Aviation på Neste.

Hållbart flygbränsle

Hållbart flygbränsle är ett förnybart flygbränsle som ger ett mer hållbart alternativ till konventionellt, fossilbaserat flygbränsle. Att använda Neste MY Sustainable Aviation Fuel™ minskar utsläppen av växthusgaser med upp till 80 %* under bränslets livscykel, jämfört med att använda konventionellt jetbränsle. Nestes SAF är tillverkad av hållbart framställt, 100 % förnybart avfall och restråvaror, såsom använd matolja och animaliskt fettavfall. SAF blandas med konventionellt flygbränsle före användning och fungerar sömlöst med befintliga flygplansmotorer och bränsleinfrastruktur.

*) När den används i ren form (d.v.s. oblandad) och beräknad med etablerade metoder för livscykelbedömning (LCA), såsom CORSIA-metodologi