Nyheter

Därför är Amazon Bedrock grunden för AI-boomen

Tiotusentals kunder utvecklar redan idag framtidens AI-applikationer genom Amazon Bedrock. Nu kan man även lägga till egenutvecklade AI-modeller för att ytterligare öka nyttan och utvecklingstakten. 

Amazon Bedrock från Amazon Web Services (AWS) blev först tillgängligt för kunder i slutet av september 2023. Målsättningen var att demokratisera AI-användningen och sänka trösklarna för att komma igång med AI och för att göra det möjligt för organisationer att snabbt bygga kraftfulla och behovsanpassade tjänster.

Bedrock kan enklast beskrivas som en portal som gör det enkelt att integrera och implementera en mängd olika AI-modeller från olika tillverkare. 

Alla modeller har sina egna styrkor och att kombinera de bästa egenskaperna från olika modeller innebär därför möjlighet att skapa ännu kraftfullare tjänster.  

Nya modeller har lagts till löpande i Bedrock sedan lanseringen. I april integrerades exempelvis språkmodellen Claude 3 Opus från Anthropic, som i slutet av mars tog förstaplatsen på den inflytelserika rankinglistan Chatbot Arena. Ett antal modeller är också designade för att hjälpa till vid utvecklingen av nästa generations AI-lösningar.

Till dessa hör Llama 3 från Facebooks moderbolag Meta som är specialiserad på summering och klassificering av text, sentimentanalys, översättning och kodgenerering, och kommande modeller från Cohere.  

Till det kommer ett antal egna modeller, unika för Bedrock, under samlingsnamnet Amazon Titan och som alla är skräddarsydda för olika användningsområden. I slutet av mars lanserades exempelvis Amazon Titan Image Generator, för att skapa bilder av professionell kvalitet eller förbättra existerande bilder.

Titan Image Generator förser alla bilder med en digital vattenstämpel för att AI-skapade bilder lätt ska kunna identifieras och därigenom undvika att någon försöker använda modellen för att sprida desinformation.  

Kunders modeller släpps in 

En nyhet som presenterades i veckan är också att Amazon Bedrock nu låter kunderna köra sina egenutvecklade, skräddarsydda modeller i plattformen. Det innebär att det blir möjligt att kombinera modeller som direkt anpassats för den egna verksamhetens proprietära data med kraften i de publika, storskaliga modellerna – allt i ett slutet och skyddat ekosystem.  

Bland de kunder som idag använder Bedrock för att utveckla nya tjänster och exprimentera med framtida tillämpningar finns Tele2, Kone, Adidas, Choice Hotels, Pfizer, Accenture, United Airlines och många fler.

Och listan över företag växer snabbt, berättar Dr Swami Sivasubramanian, Vice President of AI and Data på AWS:  

– Amazon Bedrock uppvisar explosiv tillväxt, där tiotusentals verksamheter av alla storlekar och inom alla branscher väljer lösningen som grunden för sin generativa AI-strategi. Amazon Bedrock tilltalar kunder eftersom det är det enklaste sättet att bygga generativa AI-applikationer, erbjuder säkerhet och integritet av högsta klass, och ett brett urval av ledande basmodeller.