Nyheter

Domstolen ger klartecken till Norr om Centralstationen

Mark- och miljööverdomstolen har fastställt detaljplanen för Norr om Centralstationen och Göteborgsregionens nya city intill Centralstationen kan börja ta form.

– Ett väldigt efterlängtat beslut. Detta är något som vi har väntat länge på. Nu kan vi äntligen få ett genomförande av Göteborgsregionens nya city intill Centralstationen, säger Henrik Kant, stadsbyggnadsdirektör.

Detaljplanen för Norr om Centralstationen har överklagats i flera steg, och domen i Mark- och miljööverdomstolen meddelades idag, tisdag. Domstolen fastställer kommunens beslut om att godkänna detaljplanen och nu kan planerna för Göteborgsregionens nya city intill Centralstationen börja ta form. Vid sidan av Park Central och Nya stationshuset ska det skapas kontor, handel och bostäder.

– Jätteroligt, det känns mycket bra. Nu kan vi jobba vidare med planeringen, och domstolens beslut visar att vår bedömning var riktig, säger Per Osvalds, projektledare på stadsbyggnadsförvaltningen.

I april 2021 godkände och antog kommunfullmäktige detaljplanen för Norr om Centralstation, en plan som senare överklagades av bland andra Götiska Förbundet och Nätverket Trädplan Göteborg.

– Mark- och miljööverdomstolen har kommit fram till att den antagna detaljplanen inte medför påtaglig skada på riksintresset Göteborgs innerstad och att det inte heller i övrigt finns skäl att upphäva beslutet att anta detaljplanen. Göteborgs kommun har hållit sig inom det handlingsutrymme som kommunen har enligt plan- och bygglagen. Domen kan inte överklagas, förklarar Lisa Holmdahl Pedersen, chefsjurist på stadsbyggnadsförvaltningen.

Området, som är cirka 20 000 kvadratmeter stort, ligger precis i anslutning till Centralstationen, Nils Ericson Terminalen samt Västlänkens kommande uppgång.

Här föreslås en grupp höga hus som kommer att synas tydligt i Göteborgs nya skyline. Området ska fyllas med bostäder, kontor, hotell, butiker och restauranger. Det kommer att bli en tät och blandad stations- och stadsmiljö som skapar liv och rörelse i området.

Området ligger mitt i regionens kärna och i ett av Göteborgs mest spännande utvecklingsområden. Exploatör i området är Jernhusen.