Nyheter

Kommunen som sänker kostnaderna för rent vatten med Aqua & Care

Nyligen tecknade Kristianstad kommun ett avtal med reservdelsföretaget Aqua & Care om löpande service och leverans av reservdelar till kommunens anläggningar som renar dricksvatten med ultraviolett ljus, UV-lampor.

– Eftersom vi enbart fokuserar på reservdelar till vattenreningssystem kan vi göra service på de 90-tal olika fabrikat som finns på marknaden både prisvärt och med hög kvalitet, säger Lars Visnes, vd på Aqua & Care Sverige.

De flesta kommuner tar dricksvatten från olika täkter vilket innebär det att de ofta använder flera olika typer av UV-system för desinfektion av dricksvatten. Det i sig leder till att det finns många reservdelar som löpande behöver bytas ut för att anläggningarna ska ha fullgod funktion. Här finns en besparingspotential för kommunerna.

– Det är inte ovanligt att en kommun kan ha upp till fem olika fabrikat på deras UV-system. Eftersom många systemleverantörer enbart genomför service på sina egna system kan kommunerna behöva ha lika många olika serviceleverantörer. Fördelen med oss är att de i stället får en helhetspartner som följer regulatoriska krav och gör service på alla typer av UV-system, och med CE-märkta reservdelar med garanterat hög kvalitet.

Över 60 kommuner runt om i Sverige är idag kunder till Aqua & Care gällande service och reservdelar till UV-system för vattenrening. Reservdelarna utgörs till största delen av speciallampor, så kallade UV-lampor, som används i processen att rena dricksvattnet.

–  Eftersom vi har lagerhållning i Sverige upplever våra kunder oss snabba oavsett vilken typ av reservdel det handlar om. Och har man årlig service ger det en mer stabil drift av UV-systemen och minskar risken för orent dricksvattnet.

I Norge har Aqua & Care avtal med hälften av alla kommuner, levererar 15 000 UV-lampor varje år och har varit en betrodd leverantör i över 20 år.

– I Norge kvalitetssäkras alla vattenanläggningar kontinuerligt av en statlig inspektör, den funktionen saknas i Sverige. På grund av den höga kvalitetssäkringen i Norge kan vi garantera hög kvalitet på vårt arbete och våra reservdelar även i Sverige, säg avslutar Lars Visnes, vd på Aqua & Care Sverige.