Nyheter

AI är bästa försvaret mot AI-attacker

Den nya AI-lösningen från Palo Alto Networks kombinerar maskininlärning, djupinlärning och generativ AI. Resultatet blir ett starkare, mer proaktivt försvar mot hotaktörer som också utnyttjar AI. Med stöd av AI blir säkerhetsarbetet dessutom effektivare.

Cybersäkerhetsföretaget Palo Alto Networks presenterar nya verktyg med inbyggd artificiell intelligens som gör arbetet effektivare och ger skydd mot AI-genererade attacker. Nya Precision AI är en egenutvecklad lösning som kombinerar det bästa från maskininlärning (ML) och djupinlärning (DL) med tillgång till generativ AI i realtid.

Palo Alto Networks kan nu leverera AI-driven säkerhet som ligger steget före hotaktörerna och skapar ett mer proaktivt skydd för nätverk och infrastruktur.

– Precision AI är nyckeln till ett nytt paradigm inom säkerhet – kanske är det här första gången som vi ser att försvararna ligger steget före angriparna. Vårt plattformskoncept, med integrerade lösningar som både kan skydda oss mot AI och samtidigt dra nytta av AI, blir avgörande för att skapa resultat, säger Nikesh Arora, koncernchef för Palo Alto Networks.

På samma sätt som AI kan hjälpa företag och myndigheter att bli effektivare så utnyttjas tekniken redan av hotaktörer för sofistikerade attacker som är svåra att upptäcka med traditionella säkerhetslösningar. Ett mått på omfattningen är att Palo Alto Networks dagligen i genomsnitt upptäcker 2,3 miljoner nya, unika hot och blockerar 11,3 miljarder hot i det löpande flödet.

Precision AI förenklar säkerhetsarbetet genom ”copilots” som möjliggör mer automatiserad övervakning och samtidigt tillför nya funktioner för att hantera viktiga uppgifter inom Palo Alto Networks tre plattformar Strata, Prisma och Cortex.

Exempel på egenskaper hos Precision AI:

Kontextdriven – förstår verkligen användarens avsikter

Handlingsorienterad – utför och automatiserar åtgärder

Proaktiv – skickar ut varningar och tillämpar lämpliga åtgärder – helt av sig själv

Support – ger produktsupport och skapar supportärenden

Bland nyheterna i Precision AI

Counter AI with AI innebär att AI-baserade säkerhetsåtgärder används för att bekämpa hot som utnyttjar AI och minska konsekvenserna av skadlig användning av AI.

Secure AI by design bildar ett säkert ekosystem för AI som prioriterar integriteten hos AI-säkerhetsramverk, förbättrar regelefterlevnaden och minimerar riskerna för att drabbas av hot under utvecklingsprocessen – från de tidiga faserna till implementering.

AI Access Security ger medarbetarna tillgång till AI-verktyg på ett tryggt sätt, med full insyn för säkerhetsansvariga, goda kontrollmöjligheter, dataskydd och proaktiva insatser för att bemöta hot.

AI Runtime Security gör det möjligt att skapa säkra applikationer som utnyttjar AI.

AI ingår i plattformsstrategin

Fördelarna med Precision AI realiseras genom Palo Alto Networks plattformsstrategi som garanterar en enhetlig cybersäkerhetslösning, med tätt integrerade produkter som kan samverka över alla attackytor och hela infrastrukturen.

De nya säkerhetslösningarna från Palo Alto Networks som drivs av Precision AI blir allmänt tillgängliga under Q4 2024 och Q1 2025.