Nyheter

Boliden växlar upp 5G-samarbetet med Telia och Ericsson 750 meter under jorden

Boliden ansluter till Telia och Ericssons 5G-innovationsprogram NorthStar. Tillsammans uppgraderar företagen det befintliga 5G-nätet i Bolidens gruva i Kankberg med helt nya tekniska förmågor för att testa fjärrstyrda och självkörande fordon och maskiner i skarp miljö. Målet är att förstå de krav på kapacitet, stabilitet och säkerhet som ställs på nätet och de saker som kopplas upp i riktig gruvdrift.

Boliden arbetar sedan länge med att digitalisera och automatisera sin gruvdrift – för att både öka produktiviteten och göra gruvorna säkrare. Redan nu används fjärrstyrda och autonoma fordon och borrande maskiner. En förutsättning för dessa satsningar på ny teknik är robust och säker digital infrastruktur med pålitliga trådlösa nät – hundratals meter under jord. Därför växlar nu Boliden upp sin satsning på 5G och går med i Telia och Ericssons innovationsprogram NorthStar.

– Det känns fantastiskt kul att få välkomna Boliden i NorthStar. Telia, Ericsson och Boliden har haft ett nära samarbete under många år – och var faktiskt först i världen med att tillsammans bygga ett 5G-nät under jorden. Utvecklingen har kommit långt och fokus nu är att koppla upp fordon, utrustning och människor i gruvan mot 5G-nätet och förstå vilka kraven är på nätet för att kunna rulla ut det på bred front i skarp produktionsmiljö, säger Magnus Leonhardt, strategi- och innovationschef, Telias företagsaffär.

Konkret innebär det fördjupade samarbetet att det privata 5G-nät som redan finns i den 750 meter djupa gruvan i Kankberg moderniseras och byggs ut och kopplas sedan ihop med det specialutvecklade innovationsnätet i NorthStar-programmet.

Lite förenklat kan man säga att Bolidens 5G-nät får en ny hjärna och får därmed tillgång till helt nya tekniska förmågor som positionering, network slicing och edge computing.

– Vi går nu in i en spännande fas i vårt samarbete med Telia och Ericsson. För oss handlar den här satsningen om att stresstesta 5G på riktigt och utforska helt nya funktioner i 5G-nätet – som att kunna prioritera datatrafik mellan olika fordon och maskiner i gruvan. Så att varje uppkopplad sak har precis den kapacitet, stabilitet och säkerhet som krävs. Viktigt då digitaliseringen går snabbt framåt och vi får alltmer avancerad uppkopplad utrustning i gruvan – vilket ställer större krav på näten. Ett annat syfte är att utvärdera hur det är bygga och förvalta 5G-nät hundratals meter under jord, säger Stefan Castehav, fokusområdesansvarig för gruvautomation på Boliden.

Ett annat område Boliden kommer att titta på inom ramen för NorthStar-samarbetet är positionering via 5G-nätet för att ännu mer precist kunna lokalisera både personal och maskiner. Viktigt vid t.ex. nödsituationer – men även viktigt för att övervaka fjärrstyrda och autonoma maskiner och fordon.

Telia levererar sedan tidigare en helhetslösning av olika kommunikations- och IT-tjänster till Boliden – bland annat ett privat 5G-redo mobilnät i Aitik, Sveriges största koppardagbrott.

Om NorthStar

I dagsläget deltar en handfull utvalda företag och verksamheter i NorthStar-programmet, bland annat Magna, Luleå Tekniska Universitet och AstaZero, en fullskalig testmiljö för automatiserade transportsystem utanför Borås som drivs av forskningsinstitutet RISE. Rent tekniskt består innovationsnätet i NorthStar av ett nytt 5G core-nät, själva hjärnan i ett mobilnät, som är integrerat mot Telias befintliga, publika 5G-nät som nu snabbt rullas ut över landet och som redan täcker 90 % av befolkningen.

Företag kan också bygga lokala nät på exempelvis testsajter eller forskningsanläggningar och koppla upp dessa mot innovationsnätet, oavsett var i Sverige de är verksamma.

Läs mer om NorthStar-programmet HÄR.