Nyheter

Robert Hormuth, AMD: ”Modernare datacenter behövs för nya AI-eran”

Text: Robert Hormuth, Corporate Vice President of Architecture and Strategy för Data Center Solutions Group på AMD

Den kraftig ökade användningen av AI måste också följas av motsvarande ökning av beräkningskraft i våra datacenter om vi ska ha en chans att få ut värdet av den nya tekniken. Detta kräver så klart stora mängder energi vilket skapar huvudvärk för IT-chefer, hur ser man till att ens datacenter är redo för större dataflöden och högre prestandakrav samtidigt som man klarar kraven på energieffektivitet?

De flesta företag har bestämt sig för att minska koldioxidutsläppen i sin verksamhet och 90 procent av VD:ar säger att hållbarhet är en viktig faktor för deras företags framgång. I detta är datacenter en central pusselbit eftersom de konsumerar stora mängder el runt om i världen och faktum är att de står för mer än sex procent av den totala energianvändningen i USA från och med 2019 enligt siffror från 451 Research. Tittar vi på Europa ser vi att datacenters energianvändning förväntas ligga 21 procent över 2018 års nivåer år 2025.

Med kraftnät och datacenter som idag allt oftare slår i den övre gränsen för sin kapacitet kommer energieffektivitet och prestandaoptimering bli avgörande för det moderna datacentret när IT-chefer ska få sina AI-strategier på plats.

Modernisering

Genom att modernisera med den senaste CPU- och GPU-tekniken kan IT-chefer se till att optimera datacenters energiförbrukning, utrymme och utbyggnadskostnader. De besparingar som följer av detta kan sedan skapa förutsättningar för att anamma nyare applikationer.

Initiativ för konsolidering och modernisering av datacenter är ett effektivt sätt att ”göra plats” för nya teknikinitiativ som AI utan att bryta SLA-avtal eller budgetar. Genom att ersätta ineffektiva servrar kan vardagliga arbetslaster lagras på en mer prestanda- och energieffektiv infrastruktur, som tar mindre plats och förbrukar mindre kraft vilket lämnar utrymme till nya innovationer. Faktum är att prestanda för äldre utrustning i allmänhet minskar med tiden, medan tiden, kostnaden och utrymmet som behövs för att hålla den i drift ökar. Dessutom har äldre utrustning vanligtvis en sämre förmåga att hålla jämna steg med förändrade krav från verksamheten. Därför är moderniseringsinsatser viktiga, inte bara för kostnadsbesparingar och prestandaförbättringar, utan för att organisationer ska kunna säkra kapaciteten för behoven som kommer framöver.

Effektivitet

Arbetslasterna kopplade till tjänsterna, apparna och enheterna som vi använder i vår vardag kan vara ganska resurskrävande. Arbetslaster sprungna ur vardaglig teknik som AI:n i din PC eller beräkningarna som driver algoritmisk finansiell handel utgör enorma belastningar för föråldrade datacenter.

Eftersom de senaste processorerna är avsevärt mer effektiva än sina äldre motsvarigheter och kan leverera mer prestanda på en mindre yta är de ett sätt att göra ett datacenter mer energieffektiva och helt enkelt att minska dess fysiska storlek. Om du till exempel ersatte 5 år gamla x86-servrar med de senaste AMD EPYC 9334-processorbaserade systemen, skulle du uppskattningsvis använda upp till 65 procent mindre kraft att göra samma mängd arbete (SP5TCO-055). 

Den större bilden

IT-chefer får allt fler krav på att säkra högpresterande beräkningsinfrastrukturer och hantera nya, mer krävande uppgifter, samtidigt som utrymme och budgetbegränsningar ska balanseras. Moderniseringsinsatser är ofta en utmaning, särskilt när det gäller dialogen med organisationens ledning. På kort sikt kan det vara tryggare att låta saker och ting vara som det är, men på sikt är risken stor att man missar möjligheter till innovation.

Modern datacenterinfrastruktur kan leverera ökad prestanda och stora energieffektivitetsförbättringar för de affärskritiska arbetslster som förbättrar våra dagliga liv. Det finns inte bara en väg till modernisering. Att välja rätt partner för att guida dig på din resa är avgörande; oavsett om ditt mål är storskaliga AI-distributioner eller att spara pengar på energikostnader genom att uppgradera åldrande infrastruktur och mer effektivt driva din dagliga verksamhet. Börja med att lista dina specifika behov och arbeta med en partner som kan guida dig på vägen till en modern, effektiv och högpresterande infrastruktur.