Nyheter

Var fjärde lageranställd orolig för att AI ska ta deras jobb 

En fjärdedel av de som jobbar inom lager och logistik är oroliga för att förlora sitt jobb på grund av AI. Samtidigt har hälften av de anställda i branschen funderat på att säga upp sig det senaste året. Det visar en undersökning med 1 500 servicepersonal inom bland annat handel, lager och logistik samt hotell och restaurang gjord på uppdrag av Quinyx, verksamt inom AI-driven schemaläggning. 

Både när det kommer till lagerhållning samt transport och logistik har AI redan börjat göra vissa avtryck, med exempelvis ruttplanering, orderprocesser, prediktiv logistik och självkörande fordon. Än så länge ligger den här utvecklingen i ett tidigt stadium men det är uppenbart att många av de anställda i branschen har sett tendenserna.

Ungefär en fjärdedel (23 procent) av dem är oroliga för att förlora sitt jobb på grund av AI. Som en jämförelse ligger siffran på 17 procent bland alla svarande i undersökningen.

– Personal som jobbar inom lager och logistik har redan sett vad AI kan bidra med i sitt arbete. Men det är också naturligt att vara försiktig när revolutionerande ny teknik gör intrång i våra liv. Framöver behöver arbetsledarna bli ännu bättre på att förklara hur de anställda kan använda AI på bästa sätt, säger Erik Fjellborg, vd på Quinyx. 

Hälften (50 procent) av de som jobbar inom lager och logistik har funderat på att säga upp sig det senaste året. En av de vanligaste anledningarna till detta anger de svarande är att de inte upplever att arbetsgivaren värdesätter deras arbete, det säger 38 procent av de som har övervägt uppsägning.

Tre av fyra servicepersonal stressade 

Resultatet av undersökningen visar att många serviceanställda i Sverige är stressade på jobbet (76 procent), vilket är en markant ökning jämfört med 2023 (52 procent). Över hälften (55 procent) har övervägt att sluta inom det kommande året, vilket är en ökning jämfört med motsvarande siffra förra året (48 procent).

Två av fem (43 procent) uppger även att de är oroliga för sin framtid inom det närmaste året. När det gäller AI finns dock en relativt stor optimism, nära hälften tror att AI kan förbättra kvaliteten på deras arbete.

Mer från undersökningen (totala siffror): 

Tre av fyra (76 procent) upplever jobbrelaterad stress. 

Två femtedelar (43 procent) oroar sig för sin framtid det närmsta året. 

Över hälften (55 procent) har övervägt att säga upp sig det senaste året. 

Nära hälften (46 procent) tror att ny teknik som AI kan förbättra kvaliteten på deras arbete. 

Om undersökningen 
För femte året i rad har Quinyx genomfört den globala undersökningen ”State of the Nordic Frontline Workforce 2024” där över 10 000 servicepersonal intervjuats i flera länder. Den svenska undersökningen gjordes av Pollfish och omfattar 1 500 personer som tillfrågats om sin arbetssituation och arbetsmiljö. Intervjupersonerna arbetar inom branscherna frakt/distribution, hotell & restaurang, grossist, transport & lager, vård & omsorg och detaljhandel. Med servicepersonal menas att man arbetar oregelbundna arbetstider och är beroende av ett schema. Läs mer om undersökningen här