Nyheter

Resebranschen: Satsningar på svensk infrastruktur krävs för att säkra reseindustrins tillväxt

Brister inom svensk infrastruktur utgör ett hinder för rese- och besöksnäringens utveckling och tillväxt. Det visar en färsk undersökning där femhundra beslutsfattare inom resesektorn har svarat på hur infrastrukturen påverkar deras verksamhet. Den nya rapporten presenterades på Resebranschens Vårmöte, där stora delar av den svenska resebranschen samlades tillsammans med politiker och representanter från Svenskt Näringsliv.

Sverige står inför ett omfattande behov av att rusta upp och förnya transportinfrastrukturen, det är politikerna eniga om. I det här sammanhanget är det viktigt att rese- och besöksnäringens behov finns med. Rapporten ”Infrastrukturens påverkan på Sveriges rese- och besöksnäring” visar hur bristerna påverkar resebranschens utveckling och vilka prioriteringsområden som är viktiga för att stärka svensk rese- och besöksnäring.

Genom att analysera insikter från femhundra ledande beslutsfattare inom resesektorn, har rapporten identifierat flera nyckelområden som kräver uppmärksamhet och åtgärder. Som väntat visar svaren att en bred majoritet av resebranschen anser att järnvägen måste både upprustas och nyutvecklas.

Men mer överraskande är hur högt resebranschen rankar en utbyggnad av laddinfrastrukturen i hela Sverige. Infrastrukturen av laddstationer måste byggas ut för att den bilburna turismen till Sverige ska fungera på ett hållbart sätt, det anser främst de arrangörer som tar emot internationella gäster.

– Vi känner av ett ökat politiskt intresse att investera i infrastrukturen, vilket kommer att gynna resebranschens utveckling. Bland annat har Svenskt Näringsliv nyligen släppt förslaget att Sverige bör öka statsskulden för att finansiera nya investeringar, säger Didrik von Seth, Generalsekreterare på Svenska Resebranschföreningen (SRF).

Trafikutskottet deltog i samtalet

På Resebranschens Vårmöte deltog även politiska representanter från Centern, Socialdemokraterna och Moderaterna i trafikutskottet, för att bemöta rapportens resultat. Det är tydligt att det råder en bred samsyn bland politiker i den här frågan och att Sverige har en stor underhållsskuld i infrastrukturen. Men det politiska samtalet fokuserar ofta på gods- och persontransporternas behov och vinster och sällan på resenäringens önskemål. Resenäringen behöver därför positionera sig bättre i frågan, för att komma högre upp på den politiska agendan och visa hur viktig näringen är för Sverige.

Rapporten presenterar resultaten från undersökningen, analyser av insamlade data samt konkreta rekommendationer för att förbättra infrastrukturen. Slutsatsen i rapporten är tydlig: det finns ett betydande behov av infrastrukturinvesteringar för att stödja tillväxten och utvecklingen av Sveriges rese- och besöksnäring.

Ladda ner rapporten här