Nyheter

Sommarens beläggningsarbeten i Västra Götalands län

Trafikverket drar nu igång sommarens beläggningsarbeten. Ett antal vägsträckor i Västra Götalands län ska förbättras. Vägar underhålls ständigt för att resor ska bli så smidiga som möjligt.

Ett antal slitna sträckor i Västra Götalands län ska få ny beläggning i sommar. Det innebär att den gamla asfalten byts ut mot ny för att säkerställa att vägen blir mer hållbar att köra på. Åtgärderna varierar från mindre lagningar till större bärighetshöjande åtgärder.

För vissa vägar har det länge funnits ett behov och det statliga vägnätet dras med en underhållsskuld. Trafikverket tvingas ibland göra tuffa prioriteringar av vilka vägar som ska få ny beläggning eller rustas på annat sätt då pengarna inte räcker till allt. De vägar som flest människor använder eller som har störst betydelse för näringslivet är prioriterade.

– Det finns ett stort behov av underhåll på våra vägar. Det känns alltid bra när vi kan utföra arbeten som vi vet kommer att göra skillnad. Den här vintern med stora temperaturskiftningar som dessutom växlat väldigt snabbt har ökat på behovet av insatser på vägarna, säger Jonas Nilsson, enhetschef vägunderhåll i Västra Götaland på Trafikverket. 

Trafiklösningarna under vägarbeten kan se olika ut. Kanske måste trafikanter välja en annan väg eller köra långsammare, så räkna med att det kan ta lite längre tid att ta sig fram under vissa tider. Trafikverket ber om överseende med detta.

– Vi vädjar till trafikanterna att visa hänsyn till de som arbetar på vägen genom att köra försiktigt och respektera hastighetsnedsättningen vid vägarbetsplatser. Vi försöker underlätta för alla som åker på vägen så långt det går, men det är svårt att undvika störningar vid denna typen av jobb som är på befintliga vägar, säger Jonas Nilsson.

Vissa arbeten kan genomföras under nätterna, men det är en noggrann avvägning som måste göras i varje fall för att säkerställa att vi får mest effekt av pengarna som det kostar.

De flesta arbetena kommer att utföras under juni, juli och augusti. Det är dock svårt att i förväg veta exakt när vägarbetena ska utföras. Det beror till exempel på vädret och att arbetena ibland måste prioriteras om på grund av oförutsedda händelser. Det finns också arbeten som kanske måste skjutas fram av olika skäl samtidigt som det kan tillkomma sträckor som tidigareläggs.

Här finns en lista över arbetena: 

Beläggningsarbeten i Västra Götaland 2024 – www.trafikverket.se

Foto: Joshua Woroniecki