Nyheter

GlobalConnect utvald av Linköpings universitet för att leverera fiberinfrastruktur till banbrytande kvantkommunikationsprojekt

GlobalConnect har valts av Linköpings universitet för att leverera 240 kilometer fiberinfrastruktur till ett banbrytande kvantkommunikationsprojekt. Projektet är en del av ett EU-initiativ inom kvantkryptografi och kvantkommunikation (EuroQCI) med målet att kunna koppla samman EU-ländernas kvantkommunikationsnätverk till ett gemensamt.

Kvantkommunikation är en avancerad teknik för datakommunikation som använder kvantmekaniska principer för att säkra dataöverföring. Syftet med projektet är att etablera nationell infrastruktur för att driftsätta säkra och krypterade kommunikationskanaler mellan strategiskt utvalda platser i Sverige.

Projektet kommer att planera, etablera och utvärdera förutsättningarna för kvantkryptografi och koordineras av Kungliga Tekniska Högskolan och drivs som ett konsortium där även Linköpings universitet, Stockholms universitet, Chalmers och bland annat Ericsson AB ingår.

GlobalConnects robusta och pålitliga fiberinfrastruktur kommer att utgöra grunden för detta avancerade kommunikationsnätverk, vilket möjliggör experiment och innovationer som kan revolutionera hur data säkras och överförs i framtiden. Lösningen som GlobalConnect bidrar med består av 240 km fibernät (svartfiber) mellan Linköpings universitet och KTH.

-Vi är hedrade över att få stödja Linköpings universitets spännande kvantkommunikationsprojekt. Vår expertis inom fiberinfrastruktur kommer att säkerställa att forskarna har den säkra och högkvalitativa anslutning de behöver för att driva denna banbrytande forskning framåt, säger Anna Granö, EVP B2B på GlobalConnect.

– Valet av GlobalConnect som leverantör av fiberinfrastruktur är avgörande för att vi ska kunna genomföra våra experiment och tester på ett tillförlitligt sätt. Deras lösningar ger oss den stabilitet och prestanda som krävs för att driva kvantkommunikationsforskningen framåt, säger Guilherme B Xavier, universitetslektor vid Linköpings universitet.

Avtalet med Linköpings universitet understryker GlobalConnects engagemang för att främja teknologisk innovation och att bidra till utvecklingen av framtidens kommunikationslösningar.