Nyheter

Färsk statistik: Flygresandet ökar, när tåget saknar kapacitet

Försäljningen av inrikesflyget ökade i april, jämfört med samma period året innan. Samtidigt minskade köp av tågresor inom landet. Det här visar färsk statistik från Svenska Resebransch Föreningen (SRF).

Varje månad samlar SRF in försäljningsstatistik från sina ca 200 medlemsföretag i resebranschen. I april månad visar statistiken ett trendbrott, i takt med att köp av inrikes tågbiljetter minskar, ökar försäljningen av flygbiljetter. I april ökade inrikesflyget med 9,5%, jämfört med samma period förra året. Samma månad ser vi att köp av tågresor minskade med 3,2%.

De nya siffrorna antas bero på ett minskat utbud av platser hos de stora tågaktörerna. Den tuffa vintern har medfört att många tåg behöver repareras, vilket leder till en lägre kapacitet jämfört med förra året. Dessutom är tågsystemet slitet, med förseningar och inställda tåg till följd.

Även dålig framförhållning vid spårarbeten anses påverka försäljningen då tågbolagen inte kan släppa biljetter till försäljning förrän nära inpå avresa. Kapacitetsproblemen leder till att resenärerna får hitta andra transportalternativ.

– Vi ser nu effekterna i bokningsstatistiken och många resenärer väljer flyget istället för tåget. Sverige behöver olika färdmedel och människor måste få valmöjligheter. För att vi ska få ett mer hållbart resande måste nu regeringen prioritera satsningar på infrastrukturen och ett fungerande tågnät, säger Didrik von Seth, Generalsekreterare på Svenska Resebranschföreningen (SRF).