Nyheter

Här är de vanligaste ursäkterna för grovt sjöfylleri

I en unik sammanställning av domstolsbeslut från Stockholms och Göteborgs tingsrätter har alkomätarföretaget Alcosense kartlagt och analyserat de försvar och ursäkter som personer åtalade för grovt sjöfylleri använt sig av.

Insikterna understryker behovet av ökad utbildning och medvetenhet kring farorna med att blanda alkohol och båtliv.

– Analysen av domstolsbesluten visar att även de som normalt betraktas som laglydiga medborgare kan göra allvarliga felbedömningar när alkohol är inblandat. Okunskap om egna alkoholnivåer är den nästa vanligaste ursäkten för grovt sjöfylleri, kanske hade en tillförlitlig alkoholmätare kunnat hjälpa till. Allt detta understryker vikten av att myndigheterna fortsätter informera om de allvarliga konsekvenser som grovt sjöfylleri kan leda till, säger Hunter Abbott, grundare av alkomätarföretaget Alcosense.

Den typiska personen som åker fast för grovt sjöfylleri i Sverige är en man, vanligtvis mellan 30 och 60 år och ofta tidigare ostraffad och med en förkärlek till båtliv. Han tenderar att konsumera alkohol i sociala sammanhang som kan eskalera till oansvarigt beteende. Individerna är ofta familjeförsörjare med stabila yrken.

Här är de tio vanligaste ursäkterna för grovt sjöfylleri:

Förnekande av att ha kört båten: Många hävdar att de inte var förare, trots bevismaterial som tyder på motsatsen.

Påstådd okunskap om egna alkoholnivåer: Åtalade hävdar ofta att de inte kände sig eller trodde sig vara påverkade.

Tekniska problem med båten: En återkommande ursäkt är att tekniska problem nödvändiggjorde att de måste köra båten, trots alkoholpåverkan.

Socialt tryck: Flera åtalade förklarar att de kände sig pressade att köra på grund av grupptryck eller för att inte göra andra besvikna.

Alkoholkonsumtion efter incidenten: Några påstår att de drack alkohol först efter att de hade kört båten, för att ”värma sig” eller hantera stressen från händelsen.

Omedvetenhet om lagens stränghet: En del erkänner brist på medvetenhet om hur strikta sjöfyllerilagarna är.

Upplevd förmåga att hantera båten trots alkoholpåverkan: Många hävdar att deras erfarenhet eller förmåga att hantera båtar gör att de kan köra säkert även under påverkan.

Oförutsedda händelser som krävde att de körde: Exempelvis undvikande av kollision eller plötsliga förändringar i väder som krävde snabb handling.

Brister i polisens eller åklagarens bevis: En del försvarar sig genom att ifrågasätta giltigheten i bevis som utandningsprov eller vittnesmål.

Personliga eller medicinska skäl: Hävdar till exempel synproblem, brist på lämpliga glasögon eller att de hade tagit medicin som påverkade deras uppfattning.

Om Alcosense Laboratories

Företaget designar, utvecklar och tillverkar tillförlitliga och pålitliga alkomätare för privat och professionellt bruk. Bränslecellstekniken som används i Alcosense produkter används även i många polismyndigheters alkomätare. Företagets målsättning är att genom sina alkomätare undvika att personer kör oavsiktligt med alkohol i kroppen. För mer information besök www.alcosense.se.