Nyheter

Svenska Taxiförbundet: Kunderna och samhället tjänar på obligatorisk taxameteranvändning

Att uppnå konkurrens på lika villkor har länge varit den högst prioriterade frågan för Svenska Taxiförbundet. Apptaxibolagens bristande taxameteranvändning är det största problemet som måste åtgärdas för att förhindra skatteundandragande.

Apptaxibolaget Bolt lanserar nu (Dagens Industri den 11 maj) en lösning tillsammans med taxameterföretaget Halda, som integrerar appens betalningar i taxametern. Därmed ökar möjligheterna att de körintäkter som förvärvas i Sverige också beskattas i Sverige på samma villkor som för övriga taxiföretag.

– Bolts uttalande visar att de själva bekräftar problematiken med bristande taxameteranvändning, säger Lennart Kalderén, ordförande, Svenska Taxiförbundet. Det återstår nu att se om detta blir verklighet fullt ut. Nu är det upp till såväl Bolt som Uber och andra apptaxibolag att göra denna lösning tvingande för samtliga fordon och förare. Än finns mycket att bevisa för appföretagen.   

– Svenska Taxiförbundets medlemsföretag har rutiner och funktioner som ska säkerställa obligatorisk användning av taxameter. Vår inställning är att det ska vara obrutna led från betalning av körintäkter, via app till taxametern och vidare till den lagstadgade redovisningscentralen.  

– Nyheten visar också att det trägna arbete som Svenska Taxiförbundet och dess medlemsföretag bedrivit för konkurrens på lika villkor ger effekt, till nytta för tusentals småföretagare, våra resenärer och samhällets ekonomi.

Länk till artikeln i Dagens Industri:

Bolt och Halda integrerar system för automatiserad taxameter (di.se)