Nyheter

Attraktivaste arbetsgivarna bland utrikesfödda akademiker utsedda

Jobbsprånget är Sveriges största program för att snabbt få ut utrikesfödda akademiker på den svenska arbetsmarknaden. Under 2023 sökte 5 100 personer till programmet och över 1 000 genomförde praktik. I veckan hölls Jobbsprånget Summit 2023-2024, där priser i fem olika kategorier delades ut till arbetsgivare som bidrar till en mer inkluderande arbetsmarknad där allas kompetens tillvaratas.

Dörren till arbetsmarknaden är oftast stängd för den som saknar kontakter, kunskaper i svenska och har en utbildning från ett mindre känt utländskt universitet. Jobbsprånget matchar framgångsrikt kompetensbehoven hos arbetsgivare med utrikesfödda akademiker som är arbetslösa. Efter endast fyra månaders praktik får 70 procent av kandidaterna jobb.

– Att utrikesfödda akademiker står utanför arbetsmarknaden är ett gigantiskt resursslöseri som vi i Sverige inte har råd med. Med årets priser vill vi uppmärksamma arbetsgivare som på riktigt bidrar till en mer inkluderande arbetsmarknad i Sverige, säger Alexandra Ridderstad, vd för Jobbsprånget.

Enligt Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät har sju av tio företag svårt att hitta rätt kompetens. Situationen har dessutom varit likartad alltsedan 2015, vilket visar att det inte är konjunkturläget som avgör. Här vill Jobbsprånget bidra till att täppa till kompetensbehoven genom att föra ut fler utrikesfödda akademiker på den svenska arbetsmarknaden.

De arbetsgivare som är populärast bland kandidaterna och som fick flest ansökningar under 2023 var Volvokoncernen, följt av Telia och Polestar. Volvokoncernen var även den arbetsgivare som tog emot flest praktikanter och vann därmed två priskategorier.

– För oss inom Volvokoncernen är Jobbsprånget en möjlighet att kombinera affärsnytta med samhällsnytta. Vi har engagerat oss i programmet sedan start och rekryterat flera av kandidaterna som har praktiserat hos oss. Vi är oerhört glada över att Volvokoncernen är en så attraktiv arbetsplats för målgruppen, säger Anna Glembring, Head of Talent and Leadership på Volvokoncernen.

Jobbsprånget är Sveriges största praktikprogram för nyanlända akademiker. Sedan 2016 har programmet matchat fler än 4 300 utländska talanger med över 700 deltagande arbetsgivare i behov av deras kompetens. 7 av 10 får jobb efter genomförd praktik. Satsningen finansieras av den svenska regeringen via Tillväxtverket samt Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse.

FAKTA OM JOBBSPRÅNGET:

22 500 utländska akademiker har sökt sedan 2016.

Över 4 300 har genomfört praktik på sin professionella nivå.

70 procent får jobb efter fyra månaders praktik.

Nationellt program med 700 arbetsgivare på 40 orter.

Över 70 procent av de medverkande är kvinnor.