Nyheter

Tågföretagen: ”400 000 jobb påverkas av brister i järnvägssystemet”

Text: Tågföretagen

I snart tio år har MTRX trafikerat sträckan Göteborg – Stockholm. Det har lett till prispress, ökat utbud, ökat kundfokus och utveckling av tågmarknaden. Svenskt Näringsliv arrangerade i veckan ett välbesökt seminarium om avreglering av järnvägen med spännande deltagande av bland andra Trafikverkets tidigare GD Gunnar Malm, MTRX:s tidigare vd Johan Söör och regeringens tidigare utredare av järnvägens organisation Gunnar Alexandersson.

Stor enighet rådde – även från deltagande trafikpolitiker Ulrika Heie, (C) ordförande Trafikutskottet, Gunilla Svantorp (S) och Maria Stockhaus (M) – om att avregleringen och konkurrensutsättningen lett till stora nyttor. Dock är anläggningen sliten och utsätts för hårt tryck av den ständigt ökande tågtrafiken.

Behovet av en fullbordad avreglering, med rimlig balans i villkoren för Trafikverkets leverans av tåglägen till branschen, lyftes av Tågföretagens förbundsdirektör Pierre Sandberg, med en tydlig adress till närvarande politiker.

Trängseln och urspårningarna på Malmbanan har blivit en följetong i media, liksom de stora kostnaderna när malmtågen står stilla. Allt fler företag oroar sig samtidigt för trängseln på Södra stambanan. Där kämpar godståg om utrymmet på samma spår som regionaltåg och fjärrtåg.

Inom några år invigs en tunnel mellan Danmark och Tyskland som kortar järnvägen till kontinenten med 16 mil. Det gör Södra stambanan till en flaskhals som i praktiken sätter ett tak för antalet tåg, ett faktum som några storföretag nyligen tog upp på SvD Debatt. Även i Västsverige finns flaskhalsar som hindrar industrins tågtransporter, vilket fått en av de större aktörerna i skogsindustrin att stoppa sina investeringar i Sverige.

En grundlig analys som gjorts inom ramen för Omtag Svensk Järnväg tillsammans med nationalekonomen Lars Jagrén har undersökt hur 20 representativa stora industriföretag påverkas av problem i järnvägssystemet. Resultatet visar att vart fjärde företag hindras att genomföra investeringar eller har stora problem till följd av störningar eller kapacitetsbrist – problem som på sikt hotar industriers överlevnad. Av de nu intervjuade företagen påverkas 80 000 direkt och indirekt sysselsatta av allvarliga störningar eller kapacitetsbrist.

Uppräknat till nationell nivå innebär det att 400 000 direkt och indirekt sysselsatta påverkas av brister i järnvägssystemet. Basindustrin är mer drabbad än industrin i övrigt eftersom basindustrin är mer beroende av tågtransporter.

Analysen presenteras och offentliggörs vid ett frukostseminarium hos SJ i nästa vecka.

Missa inte heller Almegas seminarium Lyft infrastrukturen med nya grepp: Om hur privat kapital och kompetens kan bidra till att framtidssäkra infrastrukturen den 30 maj. Där presenterar Fredrik Bergström sin rapport där han har fördjupat sig i hur näringslivet kan bidra till att förbättra den svenska transportinfrastrukturen.