Nyheter

Världsledande fordonstillverkare testar specialtillverkat cellmaterial från Smoltek

Smoltek Nanotech Holding meddelar att en av världens största fordonstillverkare testar skräddarsydda prototyper av ett cellmaterial som avsevärt kan minska mängden iridium i en elektrolyscell. De skräddarsydda prototyperna som levereras av dotterbolaget Smoltek Hydrogen har potential att minska iridiumbelastningen i elektrolysceller med 95 % jämfört med dagens kommersiella material, vilket är en förutsättning för storskalig produktion av fossilfritt väte.

Smoltek Hydrogen, ett helägt dotterbolag till Smoltek-gruppen, har utvecklat ett cellmaterial som avsevärt kan minska mängden iridium i en elektrolyscell, vilket har gett resonans över hela världen. Bland annat har en av världens största fordonstillverkare nått ut för att få möjlighet att testa cellmaterialet.

I det samarbete som de två företagen gått in i är fordonstillverkaren mycket intresserad av den unika konstruktionen och i detta inledande projekt har Smoltek Hydrogen levererat ett specialtillverkat och kundanpassat cellmaterial för testning och utvärdering.

– Vi har tillverkat prototyper där kolnanofibrer först belades med platina och sedan applicerade iridium enligt kundens önskemål. Det har tagit tid att komma på exakt hur man konfigurerar prototyperna, så att de också kan testas i deras laboratorium, men nu har de precis börjat testa prototyperna för att se om de uppfyller deras krav, säger Ellinor Ehrnberg, VD för Smoltek Väte.

Hon fortsätter:

– Om testet blir bra tror vi att den här kunden vill starta ett större projekt eftersom de har stora planer på att använda sin bränslecellsteknik för att även utveckla elektrolysörer, och det verkar inte finnas någon annan lösning på iridiumproblemet än tekniken vi har utvecklat.

Prototyperna är baserade på Smolteks unika och patentskyddade kolnanoteknologi, där målet är att minska iridiumbelastningen i anodelektroden i elektrolysceller med 95 % (vilket motsvarar 0,1 mg iridium/cm2), jämfört med dagens kommersiella material ( som använder 2,0 mg iridium/cm2).

Smoltek Hydrogen har redan i långtidstester bevisat att företagets cellmaterial kan producera samma mängd väte vid endast 0,2 mg iridium/cm2, vilket gör det hoppfullt att nå slutmålet på 0,1 mg iridium/cm2.

– Projektet med den här kunden har sin bakgrund i presentationerna av tekniken som Smoltek Hydrogen genomförde under Elektrokemiska Föreningens möte i Göteborg i höstas och nästa vecka kommer vi att presentera uppdaterade resultat vid det 245:e ECS-mötet som kommer att hållas i San. Francisco, avslutar Ellinor Ehrnberg.

Fakta: Smoltek Hydrogens cellmaterial  
Smoltek Hydrogen utvecklar ett vertikalt nanofiberbaserat material för det anodporösa transportskiktet (PTL) i PEM-elektrolyserceller. Materialet består av ett sintrat poröst titanskikt med nanofibrer, ett konformt platinakorrosionsskydd och iridiumkatalysator (ett tunt nanopartikelskikt av iridium). Materialet är ett av lagren i en elektrolyscell. Vid tillverkning av elektrolysörer sätts ett stort antal elektrolysceller ihop till en cellstapel, som är huvudelementet i elektrolysatorn eftersom det är där elektrolysen sker och väte produceras.