Nyheter

Forskningsprojekt ska motverka digital kriminalitet

Hur kan folk i allmänhet få tillräcklig kunskap om cybersäkerhet för att undvika att drabbas av digital kriminalitet? Det undersöker Joakim Kävrestad, lektor i Datavetenskap på Tekniska Högskolan (JTH) vid Jönköping University (JU), i ett forskningsprojekt som finansieras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

– Att minska den digitala brottsligheten är ett svårt uppdrag som kräver både tekniska lösningar och politiska initiativ. Framför allt behöver alla känna till hur de skyddar sig på nätet. Ett problem är dock att det saknas kunskap om hur olika målgrupper bäst informeras om det här och vilka de olika målgrupperna är, säger Joakim Kävrestad som tidigare har jobbat som it-forensiker inom polisen.

Ett cybersäkrare Sverige

Joakims forskningsprojekt heter ”Behov och uppfattningar om cybersäkerhetsträning i olika användargupper”. Målet är att identifiera olika målgrupper och deras behov för cybersäkerhetsinformation för att det i förlängningen ska leda till ett cybersäkrare Sverige. MSB går in med 2,1 miljoner kronor i projektet, som pågår från maj 2024 till december 2025.

– I och med att MSB finansierar projektet och tar del av resultaten kan det komma att påverka hur Sverige framöver informerar allmänheten om cybersäkerhet, säger Joakim Kävrestad.

En referensgrupp med deltagare från JU, Bank-ID, MSB och University of Plymouth ingår också i projektet.