Nyheter

Gasum och Scania strategiskt samarbete: Ny biogastankstation öppnad i Södertälje

Som en del av den nationella strategin för att minska utsläppen inom den svenska transportsektorn öppnade Gasum och Scania en banbrytande biogastankstation den 27 maj i Södertälje.

Genom att cementera intressenternas engagemang inom transportsektorn och främja politiskt intresse, visade invigningen det akuta behovet av innovativa, hållbara lösningar, och förespråkade biogasens oumbärliga roll som en knutpunkt för att uppnå rikstäckande utsläppsminskningsmål och underlätta en övergång till en cirkulär ekonomi.

Den 27 maj vid middagstid tog transportbranschens landskap en vändning mot en hållbar framtid med invigningen av en biogastankstation i Södertälje.

Evenemanget möttes av positiva reaktioner från deltagare, som inkluderade industrins intressenter och politiska beslutsfattare. Detta är en tydlig indikation på det breda erkännandet av vikten av att övergå till grönare bränslen inom transporter.

Stationen, som fungerar som en ledstjärna för hållbara transporter, uppstod ur partnerskapet mellan Gasum och Skåne. Stationen ligger nära Södertälje Syd och i anslutning till Scanias produktionsanläggning, och markerar ett engagemang i det gemensamma fokuset på hållbara lösningar och säker energiförsörjning för en av Sveriges mest aktiva logistiknav.

– För att nå våra akuta klimatmål behöver vi halvera utsläppen varje decennium. Biometan är en viktig del av Skånes breda hållbarhetserbjudande, vilket ger kostnadseffektiva utsläppsminskningar, samt flera cirkulära fördelar och ökad energitålighet. Norden har banbrytande biometan inom transport Tillsammans med våra partners kan vi erbjuda kompletta lösningar för avfall till fordon, säger Christian Levin, VD för Scania och Traton.

Det trängande behovet av att möta framtida klimatregler var ett centralt tema under invigningen. Det lades stor vikt vid biogasens roll för att nå Sveriges ambitiösa utsläppsminskningsmål för transportsektorn och hur biogas skulle kunna fungera som ett verktyg i omställningen till en cirkulär ekonomi.

För att hålla sig i linje med Sveriges ambitiösa färdplan för att uppnå en 70 % minskning av transportutsläppen till 2030, med 2010 som baslinje, är det absolut nödvändigt för oss att utnyttja innovativa och hållbara lösningar som biogas.

Södertäljestationen, som ersätter äldre stationer i Järna och Älvsjö, ger ökad kapacitet och minskad tankningstid. Den unika designen har två dispensrar för komprimerad gas och två dispensrar för flytande gas, som passar både tunga transporter och mindre fordon, och stödjer därmed ett inkluderande grönt transportsystem.

– Detta partnerskap med Scania är viktigt eftersom de tillhandahåller mark för detta projekt och fortsätter att utveckla gasdrivna lastbilar. Det gör det möjligt för oss att fortsätta expandera och säkra energiförsörjningen för hållbara lösningar. Den här nya stationen tillgodoser inte bara de lokala transport- och logistikbehoven, utan även nationella och internationella transporter, säger Sharareh Edström, chef för Business Traffic Sweden på Gasum.

Denna senaste utveckling från Gasum representerar ett ödmjukt men betydande steg mot motståndskraft mot klimatförändringar, vilket bidrar till en betydande minskning av koldioxidutsläppen.

Biogas kan minska koldioxidutsläppen med upp till 90 % jämfört med konventionell diesel.

Sammanfattningsvis är invigningen av Södertälje bensinstation ett litet men kraftfullt steg i resan mot en grönare framtid inom svensk transport, som ger hopp om det fortsatta engagemanget för hållbara och säkra energilösningar.