Nyheter

Rental Group har förvärvat aktierna i Agder Gruppen och Steens T&E Verkstad

Rental Group har förvärvat 100 procent av aktierna i de två svenska verksamheterna Agder Gruppen AB och Steens T&E Verkstad AB. Bolagen ägdes av Agder Gruppens konkursbo i Norge och har bedrivit närmast normal verksamhet efter konkursen av Agder Gruppens norska verksamhet.

Enligt Erik Sollerud, VD för Rental Group, har förvärvet skett efter en noggrann utvärdering av verksamheterna:

– Vi har förhandlat med Agder Gruppens konkursbo sedan den 8 maj och vi såg tidigt de svenska bolagen som intressanta. Agder Gruppen AB och Steens T&E Verkstad AB kommer att förse oss med kapacitet och viktig kompetens för att kunna växa ytterligare på den svenska marknaden. Detta kommer självklart att stärka vår redan etablerade verksamhet i Sverige då vi nu kommer att ha en stor grupp kompetenta medarbetare som känner marknaden väl. Dessutom kommer det att ge oss en högre tillväxttakt, stärka våra tjänster – och inte minst kommer vi att bli en ännu starkare lösningsleverantör i Sverige.

Rental Group består av det norska uthyrningsföretaget Rental Group Norway AS och har sitt huvudkontor i Lysaker, samt uthyrningsavdelningar spridda över hela Norge.

Dessutom har koncernen specialistbolagen Rental Group Mobility AS, Rental Group Crane AS och Rental Group Trading AS, samt Rental Group Sweden.

Sollerud är övertygad om att förvärvet kommer att stärka och komplettera koncernens satsning i Sverige:

– Agder Gruppen AB och Steens T&E Verkstad AB har flera pågående avtal med kunder och vi kommer att bygga vidare på detta. Som ni vet har vi en betydande maskinpark i Norge, och inte minst har vi hög och bred kompetens i vår egen organisation som kommer att fortsätta att arbeta över landsgränserna. Vi ser också stora möjligheter med nollutsläppslösningar på den svenska marknaden. Sammantaget kommer förvärvet av de två svenska verksamheterna att stärka och komplettera vår verksamhet i både Norge och Sverige