Nyheter

Debatt: ”Låt det privata lyfta det svenska transportsystemet”

”Utveckling och förvaltning av svensk transportinfrastruktur har förbättringspotential. Flera statliga utredningar inklusive Trafikverket själva har pekat på att projekt tenderar att bli dyra och att de tar tid samt att det har byggts upp en underhållsskuld på drygt 100 miljarder kronor.”

Det skriver Almega tillsamman smed utredaren Fredrik Bergström i en debattartikel i Dagens Industri:

”Nuvarande upplägg med offentlig utveckling och förvaltning av infrastrukturen behöver kompletteras med alternativa genomförandemodeller där ett ökat inslag av privat kapital, risktagande och kompetens tillåts effektivisera såväl uppförande som drift.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.di.se/debatt/lat-det-privata-lyfta-det-svenska-transportsystemet/