Nyheter

Landsbygdsfiber i utmanande terräng

I Östergötland arbetar Vökby Bredband med flera stora landsbygdsprojekt, finansierade med statligt stöd för bredbandsutbyggnad. Det är fråga om långa avstånd, det krävs mycket materiel och den stora utmaningen är den bergiga terrängen. Elektroskandia levererar all materiel till projekten och nu diskuteras även om att tillhandahålla ett kundunikt lager.

Vökby Bredband är ett kommunalt bolag som ägs av SmåNet och Utsikt Bredband. Bolaget bildades 2003 när kommunerna Vadstena, Ödeshög, Kinda, Boxholm och Ydre gick ihop för att möta kommunernas ökade behov av pålitligt och modernt internet.

– Vi fick uppdraget att hantera drift, underhåll och utbyggnation av fiber till kommunernas invånare och idag når vårt fibernät ut till drygt 6500 hushåll i våra ägarkommuner. Vökby Bredband är även kommunikationsoperatör och i dagsläget är det 24 tjänsteleverantörer som agerar i nätet, säger Sven Petersson, vd för Vökby Bredband.

Finansierat av PTS

De pågående fyra, stora landsbygdsprojekten i tre kommuner, är finansierade av Post- och Telestyrelsen (PTS). De hanterar bredbandsstödet som finns för att säkerställa god tillgänglighet och snabbt bredband ska finnas även inom områden där det saknas kommersiella förutsättningar för utbyggnad.

– När vi fått uppdraget gick vi ut med en anbudsförfrågan till fyra elgrossister och Elektroskandia vann upphandlingen. Jag har jobbat med Elektroskandia i många år, även när jag var på andra företag, det fungerar alltid bra med dem och dessutom har de konkurrenskraftiga priser. I det här fallet kunde vi även nyttja det avtal som vår delägare Utsikt Bredband sedan tidigare har med Elektroskandia, säger Sven Petersson.

200 hushåll över stort område

Lotta Larsson, utesäljare på Elektroskandia, har varit inblandad i de aktuella projekten sedan starten:

– Vi har sedan vi fick in förfrågan i höstas haft en tät dialog och ett givande samarbete med Vökby Bredband. Totalt är det cirka 200 hushåll det gäller, men de är utspridda över ett stort område så det är fråga om många mil ledning per hushåll. Vi började med att tillsammans med Vökby Bredband titta igenom hela projektet och se över vilken materiel som skulle krävas. Det var allt ifrån dukter, brunnar och kopplingar till tätning, skarvboxar etc. Efter att ha tagit fram materialförteckningen tog vi kontakt med våra leverantörer, framför allt Hexatronic, och gjorde tillsammans en plan för projektet.

Skyddsrör på berg

Första leveransen kom redan i höstas och därefter har Elektroskandia skickat ut ytterligare fyra leveranser till olika platser. Charlie Hägg, teknisk innesäljare Telekom på Elektroskandia, är ansvarig för orderhantering och den dagliga kontkaten med Vökby Bredband.

– De avropar projektorder, som vi har liggande klara och förberedda på vårt lager. Vi har fått ungefärliga leveransdatum och levererar löpande, vädersäkrat materiel, ut på koordinater till respektive arbetsplats. Det är stora mängder materiel, mellan 3 till 8 kilometer i varje leverans. Det som är lite speciellt med dessa projekt är att en viss del av kanalisationen består av skyddsrör avsedda för förläggning på berg, säger Charlie Hägg.

– Den största utmaningen med dessa projekt är just terrängen, söder om E4:an där det är mycket sten och berg, så en del av kanalisationen får förläggas på berg istället för att grävas ned. Dessutom är det många miljökrav att ta hänsyn till, inte minst Natura 2000-områden, naturområden med arter eller naturtyper som i ett europeiskt perspektiv betraktas som särskilt skyddsvärda. Här gäller det för oss att hitta vägar framåt i nära samarbete med Länsstyrelsen. Projekten rullar dock på, leveranserna kommer som de ska och vi ska vara klara att redovisa allt till PTS under nästa år. Exakt när vi blir klara beror på hur nästa vinter blir, säger Sven.

Kundunikt lager för snabbt underhåll

Vökby Bredband har också insett fördelarna med Elektroskandias logistiktjänster, inte minst kundunikt lager.

– Tillsammans med Lotta Larsson tittar vi nu över möjligheterna av att ha ett kundunikt lager, som ägs av Elektroskandia, i våra lokaler. Detta för att vi alltid ska ha materiel tillgängligt och snabbt kunna avhjälpa eventuella fel på bredbandsnätet. Med Elektroskandias kundunika lager faktureras vi först för produkterna när de skannats ut från lagret. Vi ser det som en smidig och mer ekonomisk lösning istället för att bygga upp ett eget lager, säger Sven Petersson.

– Detta är ett mycket roligt och lyckat projekt där alla inblandade varit involverade, kund, leverantörer, innesäljare och utesäljare har verkligen jobbat som ett team mot ett gemensamt mål. Mycket inspirerande att få vara en del av detta, avslutar Lotta Larsson.

Se filmreportage från projektet här:

5 -24 Landsbygdsfiber i utmanande terräng on Vimeo.