Nyheter

Descartes kommenterar Postnords E-barometer Q1 2024: ”En förändrad marknad kräver optimerad logistik”

För första gången på fem år är ett utomeuropeiskt land, Kina, de svenska e-handelskonsumenternas förstahandsval när de handlar från utlandet. Detta rapporterar Postnord i sin E-barometer för första kvartalet 2024, som publicerades i maj.

Lars Persson, nordisk försäljningschef på Descartes, kommenterar rapporten utifrån ett transport- och logistikperspektiv och betonar vikten av att svensk e-handel är lyhörda för konsumenternas behov, för att inte riskera att tappa kunder.

Postnord följer i samarbete med HUI Research den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln. Undersökningen för årets första kvartal visar en blygsam, men positiv utveckling om 1%. Det mest anmärkningsvärda är dock den internationella handelns utveckling.

Rapporten visar en raketuppgång för e-handelsköp från Kina, som nu passerat Tyskland som den största utlandsmarknaden för svenska e-handelskonsumenter. Enligt rapporten beror uppgången till stor del på kinesiska lågprisjättar inom ultra fast fashion som under kort tid exploderat i popularitet hos svenska e-handelskonsumenter. Den rådande lågkonjunkturen har påverkat kundernas konsumtionsbeteende och lett till att de idag handlar mer prismedvetet, vilket kan förklara varför de kinesiska aktörerna så snabbt tagit marknadsandelar.

– Konkurrensen på marknaden är i ständig rörelse, och förändrade volymer i paketflödet kräver ett agilt arbetssätt med logistiken ute hos svenska företag. Det är avgörande att hela leveranskedjan är optimerad för maximal effektivitet och för att hålla sina kostnader nere, säger Lars Persson, nordisk försäljningschef på Descartes.

Klimatmedvetenheten hög trots ekonomiskt tryck

I kontrast mot de kinesiska lågprisjättarnas framfart visar Postnords rapport på en tydlig klimatmedvetenhet bland konsumenterna trots en ekonomiskt pressad tid, och ett växande intresse för cirkulär handel. Även om hållbarhet inte värderas riktigt lika högt som innan de ekonomiskt osäkra tiderna, är intresset enligt E-barometern, åter igen på väg upp.

– Hållbarhetstänket måste genomsyra hela transportkedjan, genom exempelvis logistikföretagens ruttplanering och val av transportmedel, för att möta konsumenternas förväntningar om företagen ska behålla sin konkurrenskraft, säger Lars Persson.

Postnords E-barometer publiceras en gång per kvartal. E-barometern Q1 2024 baseras på data insamlad från detaljhandelsföretag i april och maj månad. Totalt deltog 103 företag i mätningen för första kvartalet. Här kan du läsa hela E-barometern.