Nyheter

Företrädare för Arctic Rail: ”Malmbanan avgörande för konkurrenskraften!”

”För att möta dagens och framtida transportbehov, stödja de stora industriella investeringarna som pågår och planeras i regionen, är det nödvändigt att vidta åtgärder för Malmbanan i närtid, i avvaktan på de långsiktiga kapacitetshöjande investeringarna som dubbelspår.”

Det skriver företrädare för intresseföreningen Arctic Rail – bl.a.  Markus Petäjäniemi, Ordförande Kiruna Cargo, Linda Bjurholt, VD LKAB malmtrafik AB och Børge Edvardsen Klingan, VD Narvik Havn i en debattartikel i Dagens Industri:

”Järnvägen Malmbanan/Ofotbanen, mellan Luleå i Sverige och Narvik i Norge, en av de mest kritiska järnvägssträckorna i Norden, har på senare tid gått från en ansträngd situation till kritisk med stora intäktsbortfall för gruvnäringarna. Järnvägen spelar en avgörande roll för transporterna då alternativ saknas, inte minst för järnmalm. Förutom för basindustrierna behövs järnvägen även för den norska sjömaten och förnödenheterna till Nordnorge. Det säkerhetspolitiska läget gör att Malmbanans/Ofotbanens betydelse ytterligare har ökat. Trots sin betydelse står Malmbanan inför betydande utmaningar relaterade till underhåll, tillgänglighet och kapacitet, vilket bromsar de nationella, regionala och lokala ekonomiernas utveckling och hotar konkurrenskraften.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.di.se/debatt/malmbanan-avgorande-for-konkurrenskraften/