Nyheter

Implenia vinner stort och komplext tunnelprojekt i Norge: E02 Kvitsøy, E39 Rogfast

Joint Venture (JV) mellan Implenia och Stangeland Maskin (Implenia 77%, Stangeland Maskin 23%) har tilldelats ett andra kontrakt för Rogfast-projektet av det norska vegverket. Det totala kontraktsvärdet för det nya projektet E02 Kvitsøy uppgår till mer än 540 miljoner CHF, vilket resulterar i en ordervolym för Implenia på över 420 miljoner CHF.

E02 Kvitsøy-kontraktet anses vara den mest komplexa delen av Rogfast-projektet och inkluderar en tvåvägstunnel på cirka 8,8 km med ett 10,5 m tvärsnitt som sträcker sig söderut och norrut från Kvitsøy på cirka 230 m under havsytan.

JV kommer också att tillhandahålla komplett inredning, tekniska byggnader, pumpstationer och ytterligare installationer.

Vidare omfattar projektet två ventilationsschakt, ett byte i tunneln med ramper och rondeller, 1,6 km väg i dagzonen, tillsammans med två broar och en stor marin fyllning som ska användas för att skapa ett kommersiellt område.    

Fortsätter det beprövade JV-samarbetet

Implenia bygger redan E03 Boknafjordstunneln tillsammans med Stangeland Maskin, vilket innebär att JV bygger runt 70 procent av hela Rogfast-projektet. På projekt E02 kommer Kvitsøy Implenia att ansvara för tunnelarbetet och den invändiga efterbehandlingen av tunneln, medan Stangeland Maskin kommer att ansvara för transporten av material, inklusive sjöfyllning, markarbeten samt vägbyggen i tunneln och dagzonen.    

Ett komplext projekt i linje med Implenias strategi 

– Vi är stolta över att bli utvalda till detta viktiga projekt tillsammans med vår JV-partner Stangeland Maskin. E02 Kvitsøy är ett annat komplext tunnelprojekt och passar därför perfekt in i vår strategi. Vi kommer att bidra med vår stora expertis inom tunneldrivning, betong samt vatten- och frostskydd, säger Erwin Scherer, Global Head Tunneling på Implenia.   

Kontraktet mellan Implenia, Stangeland Maskin och Statens vegvesen planeras att undertecknas efter att invändningstiden går ut den 7 juni 2024. Arbetet startar under sensommaren i år och planeras vara klart 2030.

Foto: Enrique