Nyheter

Klart: Oslo-Sthlm 2.55 genomför lokaliseringsutredning för en framtida Nobelbana

Oslo-Sthlm 2.55 upphandlar utredningsorganisation för att genomföra en lokaliseringsutredning för en framtida Nobelbana.

Bolaget Oslo-Sthlm 2.55 går nu ut och begär in anbud på en utredningsorganisation för att genomföra en lokaliseringsutredning för den så kallade Nobelbanan, en helt ny sträckning mellan Örebro och Kristinehamn.

– Vi behöver knyta till oss kompentens för att bedöma effekter på samhälle, landskap och natur samt teknisk kompetens som kan bedöma järnvägens funktion, lokalisering och utformning, säger Jonas Karlsson, VD, Oslo-Sthlm 2.55.

Det är ett omfattande arbete som ska göras under cirka 18 månader med start efter sommaren 2024, för att kunna peka ut var det är mest lämpligt att bygga en ny järnväg. Många alternativ måste studeras och jämföras innan en slutlig rekommendation kan fastställas.

– Önskan om att få till en järnväg som knyter samman Karlstad och Värmland med Örebro och Mälardalen har diskuterats länge. Nu tar vi ett stort steg fram i arbetet för att det ska kunna bli verklighet, fortsätter Jonas Karlsson.

Många aspekter att ta i beaktning

Lagen säger att järnvägen ska dras så att man får så stor samhällsnytta som möjligt till en kostnad som är samhällsekonomiskt rimlig. Hänsyn ska tas till människor, natur, landskap och samhällsnytta. Dessutom finns flera starka riksintressen i stråket kopplat till bland annat försvar, natur och vattenförsörjning.

– För Trafikverket innebär lokaliseringsutredningen att vi får ett bättre underlag till Trafikverkets arbete att planera och prioritera åtgärder i transportsystemet, vi följer arbetet med stort intresse, säger Rami Yones, regiondirektör, Trafikverket Region mellersta.

Utredningen genomförs av Oslo-Sthlm 2.55 i samarbete med Trafikverket. Berörda kommuner och andra viktiga intressen kommer att involveras i arbetet.