Nyheter

Grönt ljus för el- och gasdrivna lastbilar på 4.25 ton – Remissvaren sammanställda av 2030-sekretariatet

Enigheten är mycket stor bland remissinstanserna om att 4.25 ton tunga el- och gasdrivna lastbilar ska få framföras med B-körkort. Införandet måste ske skyndsamt, restriktionerna i användningen minimeras och administrationen hållas enkel.

Det visar 2030-sekretariatets sammanställning av remissvaren.

– Rappa på, regeringen! Det är det samlade budskapet från åkerierna, myndigheterna, fordonens branschorgan och oss på 2030-sekretariatet. Alla är överens om att det så fort som möjligt ska gå att köra 4.25 ton tunga el- och gasdrivna lastbilar på vanligt B-körkort, säger Mattias Goldmann som gjort 2030-sekretariatets sammanställning.

Eftersom batterier för eldrift och tankar för gasdrift väger extra, blir maxlasten lidande om inte den högsta tillåtna totalvikten höjs. Om den höjs till 4.25 ton enligt Transportstyrelsens förslag, vittnar 2030-sekretariatets partners Bring, PostNord och Energigas Sverige om att omställningen kan ta fart.

Flera remissföretag vill förtydliga att undantaget endast bör gälla fordon som framförs helt fossilfritt, inklusive de som konverteras.

Transportstyrelsens förslag är att fordonen får användas inom en geografisk radie på 100 km från företagets lokalisering, vilket bl.a. Bring, DB Schenker, PostNord, Svensk Handel, IKEA, Transportföretagen och 2030-sekretariatet vill få förtydligat så att också depåer, godscentraler, lokalkontor etc kan vara utgångspunkten, och inte endast företagets juridiska säte.

Transportstyrelsen anger att tillstånden kommer att kosta ungefär 5 000 kronor, vilket bl.a. Bring, Energigas Sverige och 2030-sekretariatet menar måste gälla det första tillståndet per sökande företag, medan tillkommande förare bör kosta betydligt mindre.

Viktigast av allt enligt remissinstanserna är att hålla tidplanen och starta den 1 juli 2024, vilket 2030-sekretariatet ser goda förutsättningar för;

– Morgonen efter att remisstiden gått ut presenterar vi vår sammanställning, för att våra partners och hela transportnäringen är ivrig att kunna skifta till el- och gasdrivna lastbilar. Regeringen bör ha lika bråttom; för varje dag beslutet dröjer får vi extra utsläpp och halkar efter i omställningen, avslutar Mattias Goldmann.

Läs 2030-sekretariatets hela remissammanställning här.

Foto: Erich Westendarp