Nyheter

Inlandståg säljs till Tågab

Fredagen den 31 maj beslutade styrelsen i Inlandsbanan AB (IBAB) att sälja dotterbolaget Inlandståget AB (Itåg) till Tågåkeriet i Bergslagen AB (Tågab). Den officiella aktieöverlåtelsen kommer att äga rum den 1 september, och båda bolagen ser fram emot att börja denna spännande resa tillsammans för att erbjuda ännu bättre tågtjänster i norra och mellersta Sverige.

Syftet med försäljningen är att Inlandståg ska kunna utvecklas och expandera i norra Sverige tillsammans med en större aktör. Det finns betydande synergier för både Inlandståg och Tågab vid ett samgående. Det gäller förutom de geografiska placeringarna också ett effektivare nyttjande av fordon och administration.

Båda bolagen bedriver verkstadsrörelser och detta kommer att ge företagen möjligheten att tillsammans expandera inom det området.

– Vi är så klart glada att Inlandståg kommer i goda händer hos Tågab men det känns också vemodigt då IBAB och Inlandståg varit nära varandra under många år. Men nya tider med nya utmaningar kräver förändringar och jag är övertygad om vi genom detta skapar en ännu starkare och bättre närvaro på marknaden säger Otto Nilsson, vd Inlandsbanan AB.

Verksamheten inom Inlandståg kommer att drivas vidare med lokal ledning med bas i Östersund och trafik på och omkring Inlandsbanan som tidigare. Varumärket Inlandståg kommer att behållas.

– Vi är stolta över att Inlandsbanan AB och deras ägare, 19 kommuner, har bett oss att hjälpa till att utveckla trafiken på deras ”hemmaplan”, Inlandsbanan, och anslutande linjer. Vi ser fram emot ökad trafik tillsammans med nya medarbetare, säger Lars Yngström, vd i Tågab.

Tågab räknas som Sveriges mest kompletta järnvägsföretag; gods- och persontrafik, verkstad och egna spår i anslutning till verkstaden. Huvudort är Kristinehamn, Inlandsbanans sydligaste punkt. Bolaget har ca 170 anställda. Inlandståg har liknande verksamhet men i mindre skala vilket gör synergieffekterna uppenbara.

De persontrafiksfordon som används på Inlandsbanan men tidigare ägts av Inlandståg har under förra året överförts till moderbolaget och ingår därmed inte i affären.