Nyheter

Landskrona: En av Sveriges bästa kommuner inom miljövänliga fordon

Landskrona stad ligger på delad andra plats bland svenska kommuner när man rankar hur miljövänliga svenska kommuners och regioners fordonsflottor är. Det visar den årliga rapporten Miljöfordonsdiagnos, framtagen av Dun & Bradstreet och Miljöfordon Sverige.

Miljöfordonsdiagnos är en ranking av kommuners och regioners fordonsflottor med avseende på hur de står sig mot riksdagens uppsatta miljömål om minskade koldioxidutsläpp till 2030. Landskrona har på ett år gått från plats 15 till en delad andra plats i rankingen.

– Vi har under flera år arbetat med att ställa om till en fossiloberoende fordonsflotta. Vi har som ambition att vara i framkant när det kommer till hållbara och klimatsmarta lösningar som gör Landskrona till en attraktiv stad att bo och verka i, säger Mattias Adolfsson (L), ordförande för teknik- och fritidsnämnden i Landskrona.

Vid årsskiftet 2023/2024 var 96 procent av stadens personbilar och lätta lastbilar miljöklassade, vilket innebär att de drivs av antingen el, biogas eller förnybar diesel (HVO100).

Andelen elbilar bland stadens personbilar och lätta lastbilar var 45 procent under 2023. Målet för 2024 är att 55 procent av alla personbilar och lätta lastbilar ska vara elfordon.

– Vi kommer fortsätta att arbeta för att öka andelen fossiloberoende fordon och framför allt ställa om till eldrivna fordon. Att gå över till fossilfria transporter är viktigt för att vi som kommun ska kunna fortsätta minska våra koldioxidutsläpp och bidra till att nå de svenska miljö- och klimatmålen, säger Mikael Rabe, fordonsansvarig på teknik- och fritidsförvaltningen.

Stockholms stad ligger på första plats i rankingen. Därefter ligger Landskrona, Helsingborg, Karlstad, Kungsbacka, Salem, Vara, Varberg och Östersund på en delad andra plats.

Länk till hela rapporten Miljöfordonsdiagnos 2024