Nyheter

Battery Electric Vehicle Insight (BEVI) – Banbrytande verktyg från Girteka

Girteka har nyligen lanserat ett banbrytande verktyg inom logistikbranschen, känt som Battery Electric Vehicle Insight (BEVI). Detta verktyg är unikt utformat för att göra det möjligt för företag att utvärdera genomförbarheten och fördelarna med att övergå till batteridrivna elfordon (BEV) för sina logistikbehov utan att behöva köpa ytterligare programvara.

BEVI står som det första verktyget i sitt slag och ger företag möjlighet att få personliga insikter om hur batteridrivna eltruckar kan förändra sin verksamhet. Genom att helt enkelt ange detaljerna om sina typiska rutter och fordonsspecifikationer kommer användarna att få en omfattande rapport som inkluderar totalt ruttavstånd, uppskattad energiförbrukning och nödvändiga laddningstider.

Din steg-för-steg-guide för att använda BEVI

Följ dessa enkla steg för att komma åt verktyget, analysera dess potential och få insikter om hur du elektrifierar din leveranskedja:

1. Besök vår dedikerade BEV-landningssida på www.girteka.eu/electric-trucks

2. Bläddra ner och ange din planerade ruttinformation i BEVI, inklusive start- och slutpunkter.

3. Välj vilken typ av släpvagn du vill använda på den rutten (tilt, frys).

4. Ange vilken typ av terräng som kännetecknar din rutt (bergig, platt eller en kombination av de två).

5. Ange totalvikten på lasten som ska transporteras.

6. Lägg till eventuella nödvändiga eller potentiella waypoints längs din rutt.

7. Ange den förväntade varaktigheten av lastnings- och lossningsprocedurerna.

Skräddarsydd lösning med ett klick bort

Efter slutförandet av dessa steg kommer BEVI att bearbeta indata och generera en omfattande rapport som beskriver det totala ruttavståndet, uppskattad energiförbrukning, nödvändiga laddningstider och platser. Denna personliga rapport ger en tydlig ögonblicksbild av hur ett byte till BEV för dina transportbehov skulle se ut, vilket gör din leveranskedja mer hållbar och effektiv.

– Med sådana insikter kan varje företag, oavsett om det är verksamt på inhemska eller gränsöverskridande marknader, enkelt kontrollera sina alternativ om de skulle använda batterielektriska lastbilar på sina rutter. Med stöd från vårt dedikerade hållbarhetsteam kan vi arbeta med individuella lösningar, där vi anpassar utarbetade idéer till konkreta, optimerade och miljömässigt hållbara lösningar, beskriver Remigijus Stugys, marknadschef på Girteka.

Övergången till elfordon är ett viktigt steg framåt i koldioxidutsläppen av vägtransporter. Men denna förändring innebär också utmaningar som infrastrukturutveckling, initiala investeringskostnader och operativa anpassningar.

Verktyg som BEVI hjälper företag att navigera.