Nyheter

54% av företag inom supply chain och logistik satsar på automatisering för att möta bristen på arbetskraft

Descartes Systems Group, ledande leverantör av logistiklösningar, har släppt sin andra studie om den rådande bristen på tillgänglig arbetskraft; ”What Are Companies Doing to Survive the Supply Chain and Logistics Workforce Challenge?”.

Studien visar att 54% av företag inom supply chain och logistik fokuserar på att automatisera icke värdeskapande och repetitiva arbetsuppgifter för att förbättra produktiviteten trots den stora bristen på arbetskraft.

Resultatet bekräftar att många funktioner inom supply chain och logistik är rutinmässiga och icke-integrerade med övriga system vilket kräver manuella insatser. Optimering av leveransrutter (54%) och spårning av försändelser i realtid (53%) är de främsta teknikvalen för att förbättra produktiviteten för företagen.

– Problemet med brist på kvalificerad personal är utbrett och studien bekräftar att de flesta organisationer inom supply chain och logistik har gjort förändringar för drift, teknik, rekrytering och bibehållande av personal för att övervinna problemet, säger Chris Jones, EVP, Industry på Descartes, och fortsätter:

– Baserat på resultaten av studien anser vi att arbetsgivare bör fortsätta att investera och utvecklas för att få ut mesta möjliga av sina befintliga resurser och fokusera på mer än pengar för att anställa och behålla en kompetent personalstyrka.

Studiens resultat visade också att de strategier, och de tekniska verktyg som företagen använder för att hantera bristen på arbetskraft varierar beroende på ekonomiska resultat, tillväxt, ledningens uppfattning om hur viktig logistik är samt hur framgångsrikt företaget jobbar för att behålla sina medarbetare.

Descartes och SAPIO Research intervjuade 1000 beslutsfattare inom tillverkning, distribution, detaljhandel, transport och logistik i slutet av 2023. Målet var att förstå vad organisationer inom supply chain och logistik gör för att förbättra produktiviteten hos sina medarbetare, hitta nya och behålla den befintliga personalen men även hitta alternativ för att minska utmaningarna med kvalificerade medarbetare idag och i framtiden.

De tillfrågade var baserade i Sverige, Norge och Danmark samt ytterligare sex europeiska länder, Kanada och USA och hade positioner på chefsnivå i sina respektive organisationer.

Hela rapporten “What Are Companies Doing to Survive the Supply Chain and Logistics Workforce Challenge?” hittar ni här. 

Första branschstudien om hur akut bristen på arbetskraft är inom supply chain och logistik samt hur resursbegränsningar påverkar företagen, ”How Bad Is the Supply Chain and Logistics Workforce Challenge?” hittar ni här