Nyheter

AcadeMedia inleder samarbete med EdAider för att främja lärande om och med hjälp av AI

AcadeMedia har inlett ett samarbete med EdAider för att stärka kompetensen om AI och lärande. Samarbetet ger alla AcadeMedias medarbetare tillgång till EdAiders populära webbaserade AI-utbildning, som är den största i sitt slag i Sverige. 

Dessutom erbjuds elever och vårdnadshavare en kortare utbildningsinsats för att öka förståelsen för AI, dess utmaningar och möjligheter, med fokus på tillämpning i skolan.

Ett steg mot digital kompetens

EdAiders digitala AI-utbildning är utformad för att ge skolledare och pedagogisk personal en djupare insikt i hur AI kan användas i undervisningen. Innehållet i utbildningen är framtaget av nationellt ledande forskare och pedagoger.

– Det här samarbetet kompletterar på ett alldeles utmärkt sätt övriga insatser som vi gör på området. Det är många medarbetare som efterfrågar mer kompetensutveckling inom digitalisering och AI, och det är roligt att nu kunna erbjuda dem den här utbildningen som både är forskningsbaserad och praktiknära, säger Frida Wennö, utvecklingschef på AcadeMedia Academy.

Ett samarbete för framtiden

EdAider arbetar för att förbättra kvaliteten och likvärdigheten inom utbildning, att utveckla och erbjuda AI-utbildningar är ett sätt.

– Vi tror att samarbetet med AcadeMedia kommer att ge svenska skolor en stärkt AI-beredskap, vilket i förlängningen innebär stärkt kompetensförsörjning nationellt. Det är vi väldigt glad över att kunna bidra till, säger John Sundström, ansvarig för EdAiders AI-utbildning.

En viktig demokratifråga

Samarbetet är en del i arbetet med att hålla jämna steg med den teknologiska utvecklingen och att förbereda barn och unga för en digital framtid.

– Digital kompetens är i grunden en demokratifråga. Att rusta våra barn och unga med digital kompetens är avgörande för att skapa förståelse för vad det innebär att navigera och bidra positivt i en alltmer digital värld. Samarbetet med EdAider är en värdefull pusselbit i det arbetet, avslutar Frida Wennö.

Foto: Gerd Altmann