Nyheter

Cisco startar investeringsfond för AI – miljarder till startups

I samband med Cisco Live US 2024 presenterar Cisco en investeringsfond till ett värde av en miljard USD – cirka 10,4 miljarder kronor – som ska användas för att bidra till snabbare utveckling av säkra och tillförlitliga AI-lösningar.

Investeringsfonden ska användas för att göra strategiska investeringar i startup-företag verksamma inom mjukvara och infrastruktur, och som bygger vidare på Ciscos målsättning att vara en central aktör i den fortsatta utvecklingen av AI-baserade lösningar och förmågor.

– Vi ser att vi är i en utmärkt position för att vara den perfekta partnern för våra kunder i AI:ns tidsålder, deras arbete med att bygga, säkra och ge kraft åt AI. Utöver att utveckla nödvändig teknik för att koppla samman AI och driva utvecklingen framåt, lägger vi fokus på att investera i det utvidgade AI-ekosystemet för att mer effektivt möta våra kunders behov, säger Mark Patterson, Chief Strategy Officer på Cisco, i ett pressmeddelande.

Bland de första investeringarna finns två företag som utvecklar behovsanpassade och skräddarsydda AI-modeller för olika användarfall – franska Mistral AI och kanadensiska Cohere – samt amerikanska Scale AI, som tillverkar en plattform som tränar och validerar AI-applikationer.

Hittills har cirka 200 miljoner USD av fondens medel investerats. Utöver de specifika investeringar som omfattats av fonden har Cisco även genomfört ett flertal förvärv av och investeringar i AI-fokuserade företag under de senaste åren, samt en rad partnerskap kring specifika produkter och lösningar.

Att bidra till att utveckla AI på ett ansvarsfullt sätt är en ledstjärna för Cisco, som arbetar enligt ramverket Cisco Responsible AI Framework. I rapporten Data Privacy Benchmark Study som släpptees tidigare i år lyftes flera konkreta utmaningar fram.

Exempelvis uppgav 48 procent av de 2 600 respondenterna att det förekommit incidenter hos arbetsgivaren där konfidentiella eller känsliga uppgifter laddats upp i publika AI-tjänster, och hela 92 procent såg ett behov av nya tekniska lösningar för data- och riskhantering för att hantera riskerna.