Nyheter

Ny rapport från KnowBe4 visar: Så många av dina anställda blir lurade av nätfiske

KnowBe4, världens största leverantör av IT-säkerhetsutbildning och simulerat nätfiske, släppte i dag sin 2024-rapport om nätfiskeattacker mot företag, som visar hur stor andel av de anställda som sannolikt faller för nätfiske.

Årets rapport visar att europeiska medarbetare, enligt tester som genomförts i olika branscher och sektorer, är något bättre rustade att hantera cyberhot än genomsnittet över hela världen.

Europeiska medarbetare är något mindre benägna att klicka på skadliga länkar eller svara på nätfiskemejl än genomsnittliga medarbetare utanför Europa.

KnowBe4 har analyserat data från 54 miljoner simulerade nätfisketester, utförda av nästan 12 miljoner användare från 55 675 organisationer i 19 branscher, och uppskattar på så sätt hur ofta anställda från företag som inte har fått KnowBe4:s IT-säkerhetsutbildning klickar på nätfiskelänkar.

– I Europa ser vi en ökad förståelse och insikt om att medarbetarna måste vara en del av cybersäkerhetsförsvaret, oavsett organisationens storlek. Även om synen på cybersäkerhet har utvecklats från att mestadels handla om efterlevnad av regelverk till att bli en strategisk prioritering, är det en långsam process. Det är viktigt att företag prioriterar fortlöpande IT-säkerhetsutbildning för att skapa en stark säkerhetskultur, som tillsammans med teknik är avgörande för att bekämpa cyberhot, säger Martin Kraemer, IT-säkerhetsutbildningsexpert på KnowBe4. 

Utbilda dina anställda

Studien visar att träning med simulerat nätfiske och utbildning av medarbetarna i IT-säkerhet ger bättre resultat redan efter några månader. Faktum är att de europeiska organisationer som mättes i början av studien minskade sina anställdas risk för att bli offer för nätfiske med 20 procent efter 90 dagar. Efter ett år hade detta resultat minskat med ytterligare 5,5 procent.

Huvudpunkter i rapporten:

· Små och medelstora organisationer är de vanligaste målen för cyberattacker i Europa.

· Offentlig förvaltning är den mest utsatta sektorn, följt av enskilda användare och hälso- och sjukvården.

· Ransomware, med nätfiske som ingångspunkt, är fortfarande en av de vanligaste typerna av cyberhot.

· Rapporten belyser kostnaderna för cyberattacker.

· En betydande ökning av mängden manipulerad information.

· Bara 32–35 procent av de europeiska företagen genomför riskbedömningar av IT-säkerheten oftare än en gång per år

· AI-genererad utveckling av olika typer av nätfiske ökar.

Foto: Dee