Nyheter

CliPHvent-ventiler från Parker Prädifa ökar batterisäkerheten i elfordon

Prädifa Technology DivisionParker Hannifin, världsledande inom området för rörelse- och styrteknik, har introducerat CliPHvent, en ny generation av ventiler för batterihöljen i elbilar. CliPHvent säkerställer kontrollerad tryckkompensering eller snabb ventilation vid tryckskillnader mellan ett hölje och omgivningen samt vid plötsligt övertryck inuti ett hölje.

Detta är särskilt viktigt vid värmehändelser i drivbatterier i elfordon.

Skydd mot plötslig tryckökning till följd av överhettning

En ”värmehändelse” eller ”termisk instabilitet” avser en plötslig och snabb uppvärmning av en enstaka eller flera battericeller på grund av en defekt, t.ex. mekanisk skada, elektrisk kortslutning eller överbelastning. Särskilt i de kraftfulla batterierna som driver elfordon kan termisk instabilitet göra att stora mängder gas bildas inuti höljet, vilket leder till en snabb och okontrollerad tryckökning.

Detta kan få allvarliga följder, upp till och med att drivbatteriet och hela fordonet blir totalförstörda. CliPHvent-ventiler från Parker Prädifa har utvecklats särskilt för att förhindra detta. De skyddar batterihöljet genom snabb ventilering via den inbyggda tätningen, vilket ger högre säkerhet för drivbatteriet.

Vid termisk instabilitet i en enskild battericell kan de kan även förhindra en dominoeffekt, dvs. spridning till intilliggande celler och sedan över hela drivbatteriet, vilket totalförstör batteriet.

Kompensering av mindre tryckskillnader, skydd mot omgivningspåverkan, enkel montering

Mindre tryckskillnader mellan höljets insida och omgivningen på grund av förändringar i lufttryck eller temperatur kompenseras för via ett membran. Dessutom är Parkers aspire®-membran vatten- och oljeavvisande. Detta gör att CliPHvent-ventiler ger tillförlitligt skydd mot externa vätskor och smuts.

CliPHvent-ventilernas speciella, kompakta utformning möjliggör enkel snäppmontering på batterihöljet eller inuti ett hål, utan att du behöver använda verktyg.

Mer information om CliPHvent finns på https://www.parker.com/de/en/divisions/praedifa-technology-division/solutions/cliphvent.html