Nyheter

Svenska Strainlabs utvalt till global plattform för digitalisering av järnvägsindustrin

Svenska Strainlabs har kvalificerat sig till Vossloh connect, som är en global plattform för lösningar som bidrar till den digitala transformationen av järnvägsindustrin. Strainlabs har utvecklat smarta skruvar som möjliggör digital övervakning på distans av kritisk infrastruktur och har redan mött stort intresse från ett tiotal tågoperatörer och myndigheter som hanterar järnvägsinfrastruktur.

Vossloh är en ledande global leverantör av järnvägsinfrastruktur och Vossloh connect är ett initiativ där världens med intressanta lösningar för den nödvändiga digitaliseringen av järnvägsindustrin har samlats. Tanken är att underlätta för tågoperatörer och aktörer som ansvarar för infrastrukturen runt om i världen att på ett samlat ställe hitta digitala lösningar som ökar tillförlitligheten i tågsystemen, ökar utnyttjandet av befintlig räls, minskar risken för olyckor och effektiviserar underhållsarbetet.

Strainlabs lösning för digital övervakning av kritiska skruvar har efter en omfattande kvalificeringsprocess valts ut som en av tio lösningar som finns representerade på Vossloh connect.

– Det här är ett oerhört stort steg för oss och ett erkännande för vår teknologi. Vossloh connect är en kreativ lösning från en ledande aktör som fungerar som en one stop shop där olika typer av digitala lösningar görs tillgängliga. Att vi finns med i det sammanhanget är viktigt och hedrande, säger Csaba Madru, VD och medgrundare, Strainlabs.

Strainlabs bidrag är att företagets lösning framför allt kan fungera som digital övervakning av växlar som fortfarande likt på 1800-talet kontrolleras manuellt.

En stor del av de trafikstörningar som drabbar järnvägstrafik orsakas av växelfel och det är fel som skulle ha kunnat förhindras med Strainlabs teknik. Den lösning Strainlabs erbjuder baseras på smarta skruvar som regelbundet sänder ut signaler med information om vilket tillstånd de har.

Signalerna skickas sedan till en molnlösning, Strainlabs analytics, där informationen analyseras.

Det gör att det går att samtidigt ha koll på tusentals kritiska skruvar, skruvförband och därmed växlar som behöver övervakas. Varje enskild skruv är utrustad med en sensor som kontinuerligt skickar data som inkluderar förspänning, temperatur, Rssi (information om signalstyrka) samt batteristatus. Om något inte stämmer med de värden som gäller larmar systemet att den aktuella skruven, skruvarna eller skruvförbandet måste åtgärdas. Till exempel om skruvar håller på att bli lösa, om de överhettar eller om det är något annat problem. På så sätt undviks driftsstopp och haverier. Dessutom effektiviseras underhållsarbetet då skruvar och växlar inte behöver kontrolleras manuellt.

– För oss är det här redan en succé. Vi har kontakt med ett tiotal aktörer som har visat allvarligt intresse. Vi pratar med bland andra danska DSB, SL och Trafikverket och vi genomför redan två testprojekt vid växlar i Södertälje respektive Kiruna, säger Csaba Madru.