Nyheter

Europas nya generation rymdraket Ariane 6 skjuts upp 9 juli

Den första uppskjutningen av Europas nya rymdraket Ariane 6 har nu planerats till den 9 juli 2024 från Europas rymdbas i Franska Guyana. GKN Aerospace har utvecklat flera nyckelkomponenter till Ariane 6, raketens motorer innehåller både turbiner och munstycke tillverkade i GKN:s rymdfabrik i Trollhättan.

– Efter 10 år av utvecklingsarbete och tester är det tillfredsställande att vi nu har ett datum att se fram emot. Nu får vi se resultatet av det hårda arbete som våra medarbetare har lagt ned under de senaste tio åren, säger Stefan Oscarsson, Affärsområdeschef Governmental, GKN Aerospace Sweden.

Ariane 6 är Europas nya generation bärraket som ersätter sin framgångsrika föregångare, Ariane 5, som gjorde över 100 lyckade uppskjutningar. Ariane 6 började utvecklas 2014 och har en höjd på över 60 meter samt en vikt på cirka 900 ton vid uppskjutning med full last – motsvarande en och en halv Airbus A380 passagerarflygplan.

– Att ett bolag i Trollhättan har en så viktig funktion för Arianeprogrammet och Europas oberoende tillträde till rymden är en källa till stolthet för Sverige. Men det är också en påminnelse om vilka stora möjligheter som den kraftigt växande rymdindustrin för med sig, inte minst när det kommer till infrastruktur och arbetstillfällen.

GKN Aerospace har varit involverat i Arianeprogrammet sedan mitten av 70-talet och har under åren fått både konstruktions- och tillverkningsansvar för delsystem i motorerna. I den kommande generationen, Ariane 6, har företaget fått utökat ansvar och levererar, utöver munstycke och turbiner till huvudmotorn, även turbiner till överstegsmotorn.