Nyheter

Fokus på säkerhet, AI och kritisk infrastruktur för Nackademins nya yrkeshögskoleprogram

Nackademin ansöker till Myndigheten för Yrkeshögskolan om att få starta 21 yrkeshögskoleprogram som svar på de växande kraven och behov inom högaktuella områden som säkerhet, AI och kritisk infrastruktur. YH-programmen Underhållsingenjör infrastruktur, OT-säkerhetsingenjör och MLOps Engineer är utformade för att möta den växande efterfrågan på specialiserade kompetenser i en alltmer digitaliserad och säkerhetsmedveten omvärld.

NATO ställer högre krav på Sveriges infrastruktur

Omställningen mot ett klimatsmart byggande och den snabba tillväxten i städer som Stockholm skapar ett stort behov av kompetens. Sveriges NATO-medlemskap medför ytterligare krav på infrastrukturen, och vi står inför utmaningar med att klimatanpassa våra städer. Här fyller YH-programmet Underhållsingenjör infrastruktur ett stort behov.

Mikael Gerklev på Svevia region Nordbekräftar flera faktorer som driver det ökande behovet:

– Den gröna omställningen i Nord kräver att vi både bygger ut och underhåller vår infrastruktur bättre. NATO ställer krav på förbättrad infrastruktur för väg och järnväg i öst- och västlig riktning, inte bara i sydlig riktning som idag. Branschen står inför en stor kompetensutmaning då en betydande del av vår nuvarande personal är ålderstigen, och rekryteringsinsatserna har hittills gått trögt.

MLOps: En eftertraktad kompetens i snabb tillväxt

I ansökan ingår även MLOps Engineer, en roll med snabbt växande behov. När AI och maskininlärning integreras alltmer i affärsverksamheter världen över, blir MLOps-Engineers avgörande. De skapar robusta, skalbara system som utnyttjar maskininlärningens fulla potential, vilket gör dem till en ovärderlig tillgång för företag som vill ligga i framkant av teknikutvecklingen.

Kristian Enström på Digitalist Sweden betonar vikten av rätt kompetens för att hålla jämna steg.

– Efterfrågan på MLOps-ingenjörer förväntas öka dramatiskt, särskilt då teknologin fortsätter att omvandla branschen genom snabba innovationer. Många företag integrerar maskininlärning i sina tjänster och produkter i en rasande takt. Den kontinuerliga tekniska utvecklingen kräver att företag har rätt kompetens för att hålla jämna steg och förbli konkurrenskraftiga.

Akut brist på ingenjörer inom OT-säkerhet

Nackademin introducerar även ett nytt yrkeshögskoleprogram inom cyberfysiska system, OT-säkerhetsingenjör. Programmet är utformat för att möta det växande behovet av specialister som kan skydda kritiska infrastrukturer och cyberfysiska system från yttre hot.

Mats Karlsson Landré på AFRY ser att utvecklingen inom OT-säkerhet rör sig fort och identifierar ett betydande behov av kompetens.

– Utvecklingen rör sig fort inom OT-säkerhet. Det behövs ett stort kulturskifte där verksamheterna lär sig vad som ska skyddas och hur. Helhetsperspektivet går före det operativa arbetet om man kan tilldela rätt uppgifter vidare i organisationen. Vi ser många med IT-säkerhetsbakgrund som ger sig in i OT-området. De är väldigt duktiga på tekniken men missar ofta verksamheten de hamnar i, därför är det viktigt att höja kompetensen bland dem som förstår automationssystem och produktion, både hos befintlig personal och genom nyrekrytering. Utbildningsplanen ser riktigt bra ut och överensstämmer med kompetensbehoven.

Formar framtidens experter inom IT och samhällsbyggnad

Med 21 YH-program, varav 8 omansökningar och 13 nyansökningar, tar Nackademin ett stort steg framåt för att utrusta framtidens arbetskraft med nödvändiga kunskaper och färdigheter. Programmen syftar till att möta dagens behov och forma morgondagens experter inom samhällsbyggnad och IT.

– Genom vårt grundliga arbete med att ta fram 21 YH-program strävar vi inte bara efter att möta dagens behov, utan också att forma nästa generations ledande experter inom innovation och utveckling. Med de ökade kraven från Nato och den växande hotbilden inom cybersäkerhet är efterfrågan på specialister mer akut än någonsin. Vår satsning på dessa program är därför avgörande för att möta framtidens utmaningar, säger Astrid Westfeldt Corneman, VD Nackademin.

Här är alla program som nu lämnas in till MYH för ansökan om beviljande, med planerad start höstterminen 2025. Besked om beviljande ges i januari 2025.

YH-program Nackademin – nyansökningar

OT-säkerhetsingenjör *NY
Underhållsingenjör infrastruktur – distans *NY
Underhållsingenjör infrastruktur *NY
Databasadministratör – distans *NY
Cloud Developer – distans *NY
OT-säkerhetsingenjör – distans *NY
MLOps Engineer *NY
Spelprogrammerare – distans
Cybersäkerhetsspecialist
Data Engineer – distans
Järnvägsingenjör – distans
Förpackningsutvecklare – distans
Entreprenadingenjör – distans

YH-program Nackademin – omansökningar

Platschef – distans
Byggnadsingenjör digitalt byggande – distans
Järnvägsingenjör
Pythonutvecklare inom AI
Data Engineer
Kvalitetssäkrare och testare inom IT
Javautvecklare – distans
VA-projektör