Nyheter

Splunk lanserar avancerade AI-förbättringar för observerbarhet, säkerhet och IT Service Intelligence (ITSI)

Cybersäkerhets- och observerbarhetsföretaget Splunk Inc. lanserar en samling AI-verktyg över hela sin produktportfölj. Verktygen gör det möjligt för kunder att påskynda hanteringen av rutinuppgifter och förbättra sin förmåga att snabbt få insikter från data. Med Splunks generativ AI-drivna assistenter blir varje användare en säkerhets- och observerbarhetsexpert.

Splunk har utökat funktionaliteten med nya generativa AI-assistenter i Observability Cloud och Security, vilket ger kunderna bättre insyn i IT-processer och vassare funktioner för proaktiv hantering av IT-hot. Dessutom har företaget gjort Splunk AI Assistant för SPL tillgänglig för kunder, vilket hjälper användare att få insikter från Splunk med naturligt språk. Dessutom lanserar Splunk nya AI-funktioner för IT Service Intelligence (ITSI).

– AI är grunden i Splunks strategi och det driver förbättringar av våra säkerhets- och observerbarhetslösningar, säger Hao Yang, VP, Head of AI på Splunk. Våra AI-assistenter är designade för att hjälpa användare att göra sina jobb enklare och snabbare. Vi lägger till generativ AI till vår produktportfölj för att påskynda upptäckt, utredning och bekämpning av IT-hot. Framåt strävar vi efter att ytterligare förfina integrationen av avancerad AI-teknik och fortsätta att leverera tillförlitliga och säkra IT-miljöer för våra kunder.

Nya AI-assistenter i Observation Cloud och Security för ökad effektivitet

AI Assistant i Observability Cloud får en generativ AI-driven funktion som effektiviserar arbetet med ett gränssnitt för naturligt språk. Genom att analysera mätvärden, spår och loggar över applikationer och infrastruktur gör AI Assistant det möjligt för utvecklare att snabbt få fram värdefulla insikter, påskynda dagliga uppgifter, analysera grundorsaker och lösa problem. Därmed minskar kraven på expertis för att lösa problem.

Splunk lanserar också AI Assistant för Security, som kommer att erbjudas som en integrerad funktion i Splunk Enterprise Security. Assistenten effektiviserar utredningsprocessen med hjälp av generativ AI.

Splunk AI Assistant för SPL påskyndar förståelsen av data

Splunk AI Assistant för SPL hjälper kunder att interagera med Splunks dataanalysplattform med naturligt språk, vilket överbryggar gapet mellan mänsklig intuition och maskindriven analys. Verktyget låter analytiker utföra komplexa analyser med naturligt språk, förstå befintliga Splunk Processing Language-frågor (SPL) med steg-för-steg-förklaringar och söka igenom produktdokumentation för att svara på hur-man-gör-frågor.

Genom att översätta mellan naturligt språk och SPL-frågor förbättrar Splunk AI Assistant analytikers produktivitet och effektiviserar beslutsfattande.

– Vi integrerar AI-kapacitet i våra lösningar, säger Bongsu Cho, VP för AI & Big Data Division på LG Electronics. Det är en konkurrensfördel att snabbt och effektivt få kritiska insikter från data, och det förbättrar den operativa effektiviteten och proaktiv hantering av hot. En strategisk approach till AI över flera lösningar driver innovation och säkrar affärskontinuiteten.

Avancerad AI i IT Service Intelligence (ITSI)

Splunk lanserade nyligen en konfigurationsassistent till sin IT Service Intelligence-lösning (ITSI), vilken utnyttjar avancerade AI- och maskininlärningsfunktioner för att hantera och optimera konfigurationer, och proaktivt ta fram insikter om status för ITSI-objekt, såsom KPI:er, tjänster och enheter. Det är en centraliserad konsol som hjälper IT-administratörer att få relevanta varningar via insikter och optimerar dem med en guidad åtgärd, vilket ger en mer exakt bild statusen på IT-miljön och minskar antalet falsklarm.

Splunk visar också upp två nya funktioner som en del av ITSI: Driftdetektion för KPI:er och adaptive thresholds på enhetsnivå. Driftdetektering för KPI:er hjälper användare att upptäcka potentiella problem tidigt genom att påvisa gradvisa förändringar eller plötsliga avvikelser från normala mönster.

Produkttillgänglighet

AI Assistant i Observability Cloud är nu i private preview. AI Assistant för Security visas på Splunks konferens .conf24. Splunk AI Assistant för SPL är tillgänglig för Splunk Cloud Platform-kunder med AWS globalt. IT Service Intelligence (ITSI) och dess Configuration Assistant-funktion är tillgänglig för alla kunder.