Nyheter

Flygbranschen tar ställning med ny policy

För att antalet incidenter med stökiga passagerare ska minska kraftsamlar nu flygbranschen tillsammans. Genom att ställa sig bakom en gemensam policy ska säkerheten ombord på flygplan och flygplatser öka.

Antalet incidenter relaterade till stökiga flygpassagerare – som riskerar flygsäkerheten – har ökat de senaste åren. Trenden syns i Sverige, i våra grannländer och globalt.

Därför har den samlade flygbranschen i Sverige beslutat att ställa sig bakom en gemensam policy. Målet är att stärka samarbetet och hitta lösningar, som på sikt minskar antalet incidenter med just stökiga flygpassagerare.

– Alla resenärer har ett eget ansvar att följa de regler som gäller ombord på flygplan och på flygplatser. De flesta resenärer följer reglerna och visar stor respekt för sina medpassagerare, flygplatspersonal och besättningsmedlemmar, men tyvärr finns det passagerare som inte gör det. Det kan utgöra en risk för flygsäkerheten och skapa en osäker och otrevlig miljö för andra resenärer, säger Gunnar Ljungberg, luftfartsdirektör på Transportstyrelsen.

Satsning på att förebygga

Redan i dag arbetar flygbranschen med frågan om incidenter kopplat till stökiga flygpassagerare.

– Genom den här deklarationen vill branschen gemensamt bidra till att minska incidenter med stökiga passagerare. Det vill vi göra genom kommunikation, utbildning och samarbete. Branschen kommer därför jobba fram och införa nya riktlinjer för att förebygga och hantera den här typen av incidenter i största möjliga utsträckning, säger Fredrik Kämpfe, branschchef Transportföretagen flyg.

Tillsammans vill samtliga som undertecknat policyn bana väg för ett gott passagerarbeteende genom framför allt kommunikation till passagerare, utbildning av personal och samarbete inom branschen.

Fakta: Utgångspunkter ur policyn

Varje passagerare, flygplatspersonal och kabinpersonal har rätt till en säker vistelse- och arbetsplats, fri från våld och annat störande beteende som kan utsätta dem för risker.

Som bransch ska vi säkerställa en säker och trevlig resa för alla passagerare och en säker arbetsmiljö för flygplatspersonal och flygande besättningar.

Att minska och förebygga berusning och störande beteende, på marken och ombord, är ett ansvar för all flygplatspersonal, restaurangpersonal, vakter och besättningsmedlemmar.

Vi stödjer alla medarbetare i frågan och följer upp alla incidenter.

Foto: Orna 

Följande organisationer, företag och myndigheter har skrivit under deklarationen:
Avarn Security, Aviator, BRA, EASA, IATA, Jonair, Menzies Aviation, Norwegian, Polisen, PopulAir, SAS, Securitas, Seko, Svenska regionala flygplatser, Svensk pilotförening, Swedavia Airports, TUI Fly Nordic, Transportarbetareförbundet, Transportföretagen, Transportstyrelsen, Unionen.