Nyheter

Clavister, Thales och Blackthorn undertecknar avsiktsförklaring för utökat samarbete i Sverige

Clavister, en ledande leverantör av europeisk cybersäkerhet för verksamhetskritiska tillämpningar, har idag tecknat ett långsiktigt strategiskt avtal med Thales och Blackthorn som bygger vidare på en affärsrelation inom cybersäkerhet och försvar.

Clavister, Thales och Blackthorn tecknade idag ett strategiskt avtal för samarbete inom cybersäkerhet, nätverk och molnlösningar

Syftet med avtalet är att stärka samarbetet mellan företagen baserat på ömsesidigt överenskomna principer för gemensamma affärsmöjligheter inom cybersäkerhets- och försvarsmarknaderna i Sverige

Clavister är ett svenskt cybersäkerhetsföretag specialiserat på att skydda både militära och civila kunder med samhällskritisk verksamhet, med lösningar som omfattar bland annat brandväggar och AI-baserad övervakning av nätverkstrafik

Thales är en global teknikledare som levererar lösningar inom flyg-, försvars-, cybersäkerhets- och digitala identitetsmarknaderna. Koncernen erbjuder bl.a. system och mjukvara inom militär plattformskommunikation, nätverk, routing och Cloud computing för militära och civila tillämpningar.

Blackthorn är ett svenskt bolag som kombinerar robusta lösningar för Cloud computing med humankapital och avancerad teknik såsom militära informationssystem.

Enligt avtalet kommer företagen att arbeta tillsammans för att utveckla samarbetsområden inom cybersäkerhets- och försvarsdomänerna med målsättningen att stödja bolagens kunder.

Syftet med denna avsiktsförklaring är att bidra till företagens gemensamma satsning på att möta både offentliga och privata svenska kunders behov gällande cybersäkerhet för plattformar, tillsammans med robusta och beprövade lösningar inom nätverk, routing och Cloud computing.

– För Thales är det av största vikt att bygga starka industriella samarbeten och pålitliga svenska partnerskap till förmån för våra kunder. Avancerad cybersäkerhet är avgörande i dagens militära plattformar. Tillsammans med Clavister och Blackthorn kan vi skydda Försvarsmakten med svensk cybersäkerhet. Vi kommer att dra nytta av våra beprövade och robusta nätverkslösningar och vår långa erfarenhet av att leverera sådana till program som ASTRID 3 i Frankrike och till NATO inom ramen för bl.a. DCIS Firefly. Vi övertygade om att Försvarsmakten kommer kunna ha nytta av dess, både för det nationella försvaret och som NATO-allierade, säger Håkan Ahlström, Country Director Thales Sverige

John Vestberg, VD för Clavister kommenterade undertecknandet av avsiktsförklaringen:
”Samarbetet med Thales är ett bra exempel på hur vi som ett svenskt högteknologiskt cybersäkerhetsföretag kan tillföra värde gentemot existerande lösningar såsom SOTAS och Nexium Defence Cloud. Alla delar av militära plattformar och nätverk behöver skyddas och SOTAS är idag del av ett kritiskt kommunikationsnätverk inom Försvarsmakten”.

– Blackthorn representerar både omfattande kompetens och toppmodern teknik som kombinerar innovationskraften och leveransförmågan hos både Thales och Clavisters mjukvarulösningar till nya möjligheter från Tactical Edge upp till strategisk nivå, vilket erbjuder ett enhetligt tillvägagångssätt för nätverk och anslutning, som uppfyller både nationella och NATOs krav för interoperabilitet, säger COO Blackthorn Rikard Thörn.