Nyheter

Parkering Göteborg tar över publika laddare från Göteborg Energi

Nu tar Parkering Göteborg över ägandet av Göteborg Energis publika normalladdare upp till 22 kW – totalt drygt 850 laddpunkter. Parkering Göteborg har sedan tidigare tagit över betallösningen och prissättningen för laddarna. Den aktuella affären är en fortsättning på det arbetet.

– Vi vill hjälpa göteborgarna att våga byta till elbil – man ska känna sig trygg i att det alltid går att ladda. Att vi nu tar över ägandet av laddpunkterna gör vårt uppdrag ännu tydligare, säger Daniel Sandström, avdelningschef på Parkering Göteborg.

Göteborg Energi var tidigt ute med att skapa laddinfrastruktur för elbilar och 2019 fick bolaget ett uppdrag från kommunfullmäktige att underlätta en snabb omställning för fossilfria fordon. Detta har bland annat inneburit investeringar i publika normalladdare och i ett antal snabbladdare (50 kW och uppåt).

Utbyggnadstakten av laddinfrastruktur har därefter gått fort och antalet laddoperatörer, publika laddsiter och laddpunkter har ökat i rekordtakt. Göteborg Energis styrelse har därför beslutat att laddaffären ska avslutas i sin helhet.

– Vi har med våra satsningar skapat förutsättningar för både göteborgare och besökare att köra fossilfritt och gjort en viktig insats för klimatet. Det är något att vara väldigt stolt över. Men nu är vi i ett läge där marknaden har mognat och de behov av laddning som finns tillgodoses av andra aktörer, säger Malin Flysjö, affärschef för El- och gasprodukter.

För Parkering Göteborg blir uppdraget att säkerställa elladdning för boende, besökare och verksamma i staden allt viktigare. Totalt har Parkering Göteborg cirka 1 850 publika laddpunkter. Nyligen utökades kundservicen och nu erbjuds support dygnet runt, alla dagar i veckan – och då främst med fokus på just att lösa eventuella frågor kring elladdning.

– Allt fler byter till elbil, och rena elbilar kommer inom kort även att konkurrera ut hybrider. Vårt främsta fokus ligger på de göteborgare som inte kan ladda hemma. De ska kunna parkera och ladda på våra anläggningar, och behöver kunna lita på att vi alltid hjälper till om det skulle uppstå problem, säger Daniel Sandström, och tillägger:

– Vi tror inte att kunderna kommer att märka någon större skillnad när vi nu tar över ägandet av laddinfrastrukturen, som vi tidigare har leasat. Men att ha en aktör i staden som tar ansvar för hela kedjan underlättar, både för oss och för kunden.

Mer information finns på Göteborg Energis webb: Ladda din elbil i Göteborg (goteborgenergi.se)

Läs mer om elladdning och parkering på www.parkeringgoteborg.se